LAO ĐỘNG

Viên chức có bị điều động sang đơn vị khác không?

Viên chức có bị điều động sang đơn vị khác không?

Tôi đang làm việc bình thường tại một đơn vị sự nghiệp công lập thì nhận được quyết định điều động của Ủy ban nhân dân. Mà hiện tại tôi đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi (con tôi hiện nay được 20 tháng tuổi). Như vậy luật sư cho tôi biết, hiện nay viên chức có bị điều động sang đơn vị khác không?

18/01/2020


Giải quyết hỗ trợ học nghề

Giải quyết hỗ trợ học nghề

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định giải quyết hỗ trợ học nghề theo pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

16/01/2020


Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề gồm những gì?

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề gồm những gì?

Luật sư tư vấn giúp tôi, theo quy định pháp luật hiện hành, hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề gồm những gì?

16/01/2020


Cấp và thu hồi thẻ bảo hiểm y tế

Cấp và thu hồi thẻ bảo hiểm y tế

Việc cấp và thu hồi thẻ bảo hiểm y tế được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành ? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

16/01/2020


Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

16/01/2020


Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tôi đang làm làm thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhưng không nắm rõ giấy tờ cần chuẩn bị gồm những gì. Mong Luật sư tư vấn giúp tôi về hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp?

16/01/2020


Nội dung văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Nội dung văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Nội dung văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề bao gồm những gì? Mời Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

14/01/2020


Ủy quyền nhận quyết định hỗ trợ học nghề

Ủy quyền nhận quyết định hỗ trợ học nghề

Theo quy định pháp luật hiện hành, trường hợp nào sẽ được ủy quyền nhận quyết định hỗ trợ học nghề? Mong được Luật sư giải đáp.

14/01/2020


Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề nộp ở đâu?

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề nộp ở đâu?

Hiện tại tôi đang làm hồ sơ hỗ trợ học nghề nhưng không biết phải nộp đến đâu? Mong Luật sư tư vấn giúp, theo quy định pháp luật, hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề nộp ở đâu?

14/01/2020


Trường hợp được ủy quyền thông báo tìm kiếm việc làm

Trường hợp được ủy quyền thông báo tìm kiếm việc làm

Theo quy định pháp luật hiện hành, trường hợp được ủy quyền thông báo tìm kiếm việc làm bao gồm những trường hợp nào? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

14/01/2020


Các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Luật sư tư vấn giúp tôi, theo quy định pháp luật hiện hành, các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm những trường hợp nào?

14/01/2020


Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

14/01/2020


Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng

Vừa rồi tôi có nghỉ việc và đang làm thủ tục xin hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng theo quy định pháp luật hiện hành?

14/01/2020


Chi trả trợ cấp thất nghiệp

Chi trả trợ cấp thất nghiệp

Việc chi trả trợ cấp thất nghiệp được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

14/01/2020


Trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Luật sư tư vấn giúp tôi, theo quy định pháp luật hiện hành, trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm những trường hợp nào?

13/01/2020


Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở đâu?

Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở đâu?

Theo quy định pháp luật hiện hành, nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở đâu? Mong được Luật sư tư vấn giúp vấn đề này.

13/01/2020


Hồ sơ xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Hồ sơ xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội được 10 năm, nay nghỉ việc muốn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng chưa rõ về hồ sơ xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm những gì? Mong được Luật sư tư vấn giúp.

13/01/2020


Tháng liền kề trong bảo hiểm thất nghiệp

Tháng liền kề trong bảo hiểm thất nghiệp

Luật sư tư vấn giúp tôi, cách xác định tháng liền kề trong bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành?

13/01/2020


Được nhờ người khác nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp khi nào?

Được nhờ người khác nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp khi nào?

Luật sư tư vấn giúp tôi, theo quy định pháp luật hiện hành, được nhờ người khác nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp khi nào?

10/01/2020


Có được ủy quyền làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Có được ủy quyền làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Hiện tại sắp hết thời hạn làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhưng tôi mới sinh con còn yếu nên muốn nhờ người khác nên nộp hộ. Luật sư cho tôi hỏi, có được ủy quyền làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

10/01/2020


bttop