LAO ĐỘNG

Nghỉ ngang có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Nghỉ ngang có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Trong trường hợp người lao động nghỉ ngang có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không? Mời các Quý hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây.

27/01/2021


Lương của chồng có thể chuyển thẳng vào tài khoản vợ

Lương của chồng có thể chuyển thẳng vào tài khoản vợ

Một trong những quy định mới của Bộ luật Lao động 2019 là vấn đề về lương, thưởng của người lao động, đặc biệt là quy định lương của chồng có thể chuyển thẳng vào tài khoản vợ.

25/01/2021


Hồ sơ giám định để thực hiện chế độ tử tuất

Hồ sơ giám định để thực hiện chế độ tử tuất

Để được hưởng các chế độ do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả, người tham gia cần phải làm một số thủ tục giám định. Vậy luật sư giải đáp giúp tôi về hồ sơ giám định để thực hiện chế độ tử tuất?

04/01/2021


Quy định mới về lịch nghỉ lễ, tết năm 2021

Quy định mới về lịch nghỉ lễ, tết năm 2021

Luật sư cho tôi hỏi là sắp tới Bộ Luật lao động năm 2019 có hiêu lực thì quy định mới về lịch nghỉ lễ , tết năm 2021 được quy định như thế nào?

10/12/2020


Hồ sơ giám định để thực hiện chế độ hưu trí

Hồ sơ giám định để thực hiện chế độ hưu trí

Khi muốn nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động người làm động phải làm hồ sơ để làm rõ việc suy giảm đó là ở mức độ nào. Vậy luật sư giải đáp giúp tôi về hồ sơ giám định để thực hiện chế độ hưu trí được quy định như thế nào?

02/12/2020


Hồ sơ giám định lần đầu bệnh nghề nghiệp

Hồ sơ giám định lần đầu bệnh nghề nghiệp

Luật sư cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về hồ sơ khám giám định lần đầu bệnh nghề nghiệp?

02/12/2020


Hồ sơ giám định lần đầu do tai nạn lao động

Hồ sơ giám định lần đầu do tai nạn lao động

Theo pháp luật quy định, để được hưởng chế độ tai nạn lao động, người lao động cần phải làm hồ sơ trong đó có biên bản giám định. Vậy mong luật sư giải đáp giúp tôi về hồ sơ giám định lần đầu do tai nạn lao động?  

02/12/2020


Khai báo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động

Khai báo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động

Công ty tôi có một lao động bị tai nạn chết. Vậy Luật sư cho hỏi, việc khai báo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động được thực hiện như thế nào?

17/11/2020


Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định pháp luật bao gồm những gì? Mong Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

17/11/2020


Phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động

Phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động

Pháp luật có quy định như thế nào về phương tiện cá nhân trong lao động? Mời các Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây.

17/11/2020


Trong lúc thất nghiệp có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Trong lúc thất nghiệp có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Luật sư cho tôi hỏi là hiện nay do tôi bị bệnh nên tôi phải nghỉ tại công ty và tôi có nộp hồ sở để được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vậy luật sư cho tôi hỏi là trong lúc thất nghiệp có được hưởng bảo hiểm y tế không? Mong luật sư giải đáp

10/11/2020


Thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế hiện nay

Thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế hiện nay

Luật sư cho tôi hỏi là thẻ y tế của tôi bị rách nát do bị ngấm nước thì tôi có được đổi lại thẻ không và thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế hiện nay được quy định như thế nào? Mong Luật sư giải đáp.

10/11/2020


Một người thuộc hai đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì giải quyết như thế nào?

Một người thuộc hai đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì giải quyết như thế nào?

Bố tôi là người có công với cách mạng được nhà nước hỗ trợ đóng hỏa hiểm y tế, bố tôi có đi làm tại một công ty thì công ty lại đóng bảo hiểm y tế cho bố tôi. Vậy Luật sư cho tôi hỏi là một người thuộc hai đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì giải quyết như thế nào?

10/11/2020


Cách tính tiền thai sản năm 2020

Cách tính tiền thai sản năm 2020

Tôi có đang làm công ty và có tham gia bảo hiểm xã hội, đã gần hết thời gian nghỉ thai sản và sắp quy trở lại làm việc vào tháng 11/2020. Vậy luật sư cho tôi hỏi là cách tính tiền thai sản năm 2020 được quy định như thế nào?

10/11/2020


Phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động

Phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động

Pháp luật có quy định như thế nào về phương tiện cá nhân trong lao động? Mời các Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây.

04/11/2020


Khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Việc khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động được thực hiện như thế? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi quy định pháp luật hiện hành về vấn đề này.

04/11/2020


Nguyên tắc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động

Nguyên tắc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động

Theo quy định pháp luật hiện hành, nguyên tắc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động bao gồm những nguyên tắc nào? Mong được Luât sư giải đáp.

04/11/2020


Các chế độ khi người lao động bị tai nạn lao động chết

Các chế độ khi người lao động bị tai nạn lao động chết

Chồng tôi là công nhân trong một nhà máy, vừa qua không may bị tai nạn khi đang làm việc và qua đời. Tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp về các chế độ khi người lao động bị tai nạn lao động chết?

04/11/2020


Nội dung và hình thức của hợp đồng làm việc đối với viên chức

Nội dung và hình thức của hợp đồng làm việc đối với viên chức

Luật sư cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về nội dung và hình thức của hợp đồng làm việc đối với viên chức?

22/10/2020


Các loại hợp đồng làm việc đối với viên chức

Các loại hợp đồng làm việc đối với viên chức

Khi viên chức tham gia lao động tại đơn vị sự nghiệp công lập, họ sẽ ký kết với bên đơn vị hợp đồng làm việc. Hợp đồngn làm việc sẽ tồn tại dưới nhiều hình thức. Vậy luật sư giải đáp giúp tôi về các loại hợp đồng làm việc đối với viên chức?

22/10/2020


bttop