LAO ĐỘNG

Người lao động hưởng lương thế nào khi làm việc ngày nghỉ lễ?

Người lao động hưởng lương thế nào khi làm việc ngày nghỉ lễ?

Tôi là công nhân nhà máy, ngày giỗ tổ Hùng Vương công ty có bảo một số người trong đó có tôi vẫn đi làm bình thường. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, người lao động hưởng lương thế nào khi làm việc ngày nghỉ lễ?

04/09/2019


Thời hạn nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Tôi làm việc cho một công ty có tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp được 03 năm. Hiện nay tôi đã nghỉ việc được hơn ba tháng, vậy tôi muốn hỏi Luật sư về thời hạn nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

13/08/2019


Nguyên tắc xây dựng định mức lao động

Nguyên tắc xây dựng định mức lao động

Việc xây dựng định mức lao động cần tuân thủ nguyên tắc theo quy định. Vậy nguyên tắc xây dựng định mức lao động bao gồm những gì?

23/07/2019


Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương

Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương

Việc xây dựng thang lương, bảng lương của doanh nghiệp phải tuân thủ nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định.

23/07/2019


Cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

23/07/2019


Mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2019

Mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2019

Từ ngày 01/01/2019, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp đã có sự điều chỉnh so với trước đó. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng đã được tăng lên.

23/07/2019


Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01 tháng 01 năm 2019

Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01 tháng 01 năm 2019

Chính phủ đã ban hành Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 kèm theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP  ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

23/07/2019


Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nam

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nam

Tôi và vợ có tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2017 đến nay. Vợ tôi có thai chuẩn bị sinh, nên tôi muốn Luật sư tư vấn giúp tôi điều kiện hưởng chế độ thai sản của nam giới là gì? Tôi có được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con không?

05/07/2019


Viên chức có được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc không?

Viên chức có được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc không?

Luật sư cho tôi hỏi theo quy định của pháp luật hiện hành, viên chức có được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc không?

06/06/2019


Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật bảo hiểm xã hội

Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật bảo hiểm xã hội

Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành bao gồm những hành vi nào?

23/04/2019


Các nguồn hình thành quỹ bảo hiểm xã hội

Các nguồn hình thành quỹ bảo hiểm xã hội

Các nguồn hình thành quỹ bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

23/04/2019


Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần

 Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần để Quý khách hàng tham khảo.

23/04/2019


Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội

Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật để Quý khách hàng tham khảo.

23/04/2019


Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội

Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội bao gồm những cơ quan nào?

23/04/2019


Điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội

 Điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội để các Quý khách hàng tham khảo.

23/04/2019


Điều kiện hưởng lương hưu theo quy định pháp luật

Điều kiện hưởng lương hưu theo quy định pháp luật

Luật sư cho tôi hỏi về các điều kiện hưởng lương hưu theo quy định pháp luật khi tham gia đống bảo hiểm xã hội là gì?

23/04/2019


Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau theo quy định pháp luật hiện hành.

23/04/2019


Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

Quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản được thực hiện như thế nào?

23/04/2019


Giải quyết hưởng chế độ tử tuất

Giải quyết hưởng chế độ tử tuất

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc giải quyết hưởng chế độ tử tuất theo quy định pháp luật.

23/04/2019


Giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

Giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

Vấn đề giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần được pháp luật quy định như thế nào?

23/04/2019


bttop