LAO ĐỘNG

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nam

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nam

Tôi và vợ có tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2017 đến nay. Vợ tôi có thai chuẩn bị sinh, nên tôi muốn Luật sư tư vấn giúp tôi điều kiện hưởng chế độ thai sản của nam giới là gì? Tôi có được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con không?

05/07/2019


Viên chức có được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc không?

Viên chức có được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc không?

Luật sư cho tôi hỏi theo quy định của pháp luật hiện hành, viên chức có được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc không?

06/06/2019


Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật bảo hiểm xã hội

Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật bảo hiểm xã hội

Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành bao gồm những hành vi nào?

23/04/2019


Các nguồn hình thành quỹ bảo hiểm xã hội

Các nguồn hình thành quỹ bảo hiểm xã hội

Các nguồn hình thành quỹ bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

23/04/2019


Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần

 Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần để Quý khách hàng tham khảo.

23/04/2019


Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội

Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật để Quý khách hàng tham khảo.

23/04/2019


Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội

Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội bao gồm những cơ quan nào?

23/04/2019


Điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội

 Điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội để các Quý khách hàng tham khảo.

23/04/2019


Điều kiện hưởng lương hưu theo quy định pháp luật

Điều kiện hưởng lương hưu theo quy định pháp luật

Luật sư cho tôi hỏi về các điều kiện hưởng lương hưu theo quy định pháp luật khi tham gia đống bảo hiểm xã hội là gì?

23/04/2019


Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau theo quy định pháp luật hiện hành.

23/04/2019


Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

Quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản được thực hiện như thế nào?

23/04/2019


Giải quyết hưởng chế độ tử tuất

Giải quyết hưởng chế độ tử tuất

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc giải quyết hưởng chế độ tử tuất theo quy định pháp luật.

23/04/2019


Giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

Giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

Vấn đề giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần được pháp luật quy định như thế nào?

23/04/2019


Giám định mức suy giảm khả năng lao động

 Giám định mức suy giảm khả năng lao động

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc giám định mức suy giảm khả năng lao động theo quy định pháp luật hiện hành.

23/04/2019


Hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội

Hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội

Hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

23/04/2019


Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

Theo quy định của pháp luật hiện hành, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con sẽ được hưởng chế độ thế nào?

23/04/2019


Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định như thế nào?

23/04/2019


Mức hưởng chế độ ốm đau

Mức hưởng chế độ ốm đau

Luật sư cho tôi hỏi tôi được hưởng chế độ ốm đau nhưng chưa biết rõ về mức hưởng chế độ ốm đau mong được Luật sư tư vấn giúp?

23/04/2019


Mức lương hưu hằng tháng được quy định thế nào?

 Mức lương hưu hằng tháng được quy định thế nào?

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức lương hưu hằng tháng theo quy định pháp luật để Quý khách hàng tham khảo.

23/04/2019


Nội dung quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội

Nội dung quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội

Nội dung quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

23/04/2019


bttop