LAO ĐỘNG

Hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội

Hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội

Hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

23/04/2019


Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

Theo quy định của pháp luật hiện hành, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con sẽ được hưởng chế độ thế nào?

23/04/2019


Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định như thế nào?

23/04/2019


Mức hưởng chế độ ốm đau

Mức hưởng chế độ ốm đau

Luật sư cho tôi hỏi tôi được hưởng chế độ ốm đau nhưng chưa biết rõ về mức hưởng chế độ ốm đau mong được Luật sư tư vấn giúp?

23/04/2019


Mức lương hưu hằng tháng được quy định thế nào?

 Mức lương hưu hằng tháng được quy định thế nào?

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức lương hưu hằng tháng theo quy định pháp luật để Quý khách hàng tham khảo.

23/04/2019


Nội dung quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội

Nội dung quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội

Nội dung quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

23/04/2019


Quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật

Quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội để các Quý khách hàng tham khảo.

23/04/2019


Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội

Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành.

23/04/2019


Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Vấn đề tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

23/04/2019


Thời điểm hưởng lương hưu

Thời điểm hưởng lương hưu

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thời điểm hưởng lương hưu theo quy định pháp luật để Quý khách hàng tham khảo.

23/04/2019


Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai

Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai

Tôi là công nhân có thai được 3 tuần tuổi thì bị sẩy, giờ tôi muốn hỏi thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai của tôi là bao lâu?

23/04/2019


Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai

Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai theo quy định pháp luật hiện hành.

23/04/2019


Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo quy định pháp luật hiện hành, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính như thế nào?

23/04/2019


Trình tự giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội

Trình tự giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội

Trình tự giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

23/04/2019


Xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội

Xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành.

23/04/2019


Các chế độ bảo hiểm xã hội

Các chế độ bảo hiểm xã hội

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các chế độ bảo hiểm xã hội để Quý khách hàng tham khảo.

22/04/2019


Nguyên tắc bảo hiểm xã hội

Nguyên tắc bảo hiểm xã hội

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các nguyên tắc bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật để Quý khách hàng tham khảo.

22/04/2019


Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

 Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Quy định của pháp luật hiện hành về trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ?

18/02/2019


Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng được quy định như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

18/02/2019


Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tính như thế nào?

18/02/2019


bttop