LAO ĐỘNG

Phụ cấp thu hút

 Phụ cấp thu hút

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về phụ cấp thu hút theo quy định của pháp luật hiện hành.

18/02/2019


Nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc ở đâu?

Nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc ở đâu?

Luật sư cho tôi hỏi tôi tham gia đóng bảo hiểm trên 6 tháng trong thời gian 12 tháng và có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Nhưng tôi đã nghỉ việc ở công ty được hơn 3 tháng, giờ tôi không biết phải nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc ở đâu?

15/02/2019


Nghỉ việc trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản không

Nghỉ việc trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản không

Vợ tôi làm việc cho một công ty nhưng đã nghỉ việc ở đó được hơn 2 tháng thì vợ tôi sinh con. Tôi muốn hỏi Luật sư nếu nghỉ việc trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản không?

15/02/2019


Tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

14/02/2019


Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ

Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ theo quy định pháp luật.

14/02/2019


Các hành vi bị nghiêm cấm khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Các hành vi bị nghiêm cấm khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Quy định của pháp luật về các hành vi bị nghiêm cấm khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài?

14/02/2019


Nội dung hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Nội dung hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Nội dung hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là gì theo quy định pháp luật?

14/02/2019


Hội nghị người lao động

Hội nghị người lao động

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về hội nghị người lao động theo quy định pháp luật hiện hành.

13/02/2019


Nội dung người lao động được kiểm tra, giám sát

Nội dung người lao động được kiểm tra, giám sát

Nội dung người lao động được kiểm tra, giám sát được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

13/02/2019


Nội dung người lao động được quyết định

Nội dung người lao động được quyết định

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nội dung người lao động được quyết định theo quy định pháp luật.

13/02/2019


Áp dụng mức lương tối thiểu vùng

 Áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định pháp luật.

13/02/2019


Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn

Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn

Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

13/02/2019


Mức lương tối thiểu vùng

Mức lương tối thiểu vùng

Luật sư cho tôi hỏi theo quy định pháp luật hiện hành thì mức lương tối thiểu vùng là bao nhiêu?

13/02/2019


Số người lao động có việc làm tăng thêm

Số người lao động có việc làm tăng thêm

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về số người lao động có việc làm tăng thêm theo quy định của pháp luật hiện hành.

12/02/2019


Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho lao động nước ngoài

Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho lao động nước ngoài

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho lao động nước ngoài theo quy định pháp luật.

14/01/2019


Chế độ thai sản cho lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chế độ thai sản cho lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chế độ thai sản cho lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam được quy định như thế nào?

14/01/2019


Chế độ ốm đau cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chế độ ốm đau cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Quy định của pháp luật hiện hành về chế độ ốm đau cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt nam.

14/01/2019


Chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định pháp luật hiện hành.

14/01/2019


Nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè

Nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè

Tôi hiện đang là giáo viên và đang mang thai dự kiến sinh là vào tháng 7 nên tôi có làm hồ sơ xin hưởng chế độ thai sản, nhưng nó trùng với kỳ nghỉ hè, nên giờ tôi muốn hỏi nếu nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè thì sẽ giải quyết như thế nào?

04/01/2019


THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Việc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo trong quân đội nhân dân phải tuân thủ nguyên tắc xác định thẩm quyền. Vậy thẩm quyền giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân được quy định như thế nào?

03/10/2018


bttop