Công ty có phải trả lương cho những ngày nghỉ phép năm còn dư khi hết hạn hợp đồng không?

04/07/2024

Em vừa mới hết hạn hợp đồng và còn dư số ngày nghỉ phép năm. Em có yêu cầu phía công ty thanh toán cho em khoản tiền lương của số ngày còn dư đó nhưng công ty nói rằng công ty không có nghĩa vụ phải trả. Luật sư cho em hỏi, công ty có phải trả lương cho những ngày nghỉ phép năm còn dư khi hết hạn hợp đồng không? Xin cảm ơn Luật sư.

Chào bạn, về vấn đề Người lao động chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm có được thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ không? mà bạn đang thắc mắc, Tổng đài tư vấn miễn phí Luật Huy Thành xin được tư vấn như sau:

Điều 113 Bộ Luật lao động năm 2019 quy định về nghỉ hằng năm như sau:

“1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm....”

Như vậy, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán tiền lương cho những ngày nghỉ hàng năm mà người lao động chưa nghỉ cho người lao động.

Trường hợp không thanh toán tiền lương hoặc không thanh toán đủ thì công ty có thể bị xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề Quy định về thanh toán tiền lương những ngày nghỉ phép năm chưa nghỉ cho người lao động? để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop