KIẾN THỨC PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Kiến thức pháp luật hình sự là nội dung được nhiều người quan tâm. Với số lượng Văn bản rất lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng đăng tải, cập nhật đầy đủ các quy định để Quý Khách hàng tham khảo.

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự có xác định theo ngày giờ phút sinh?

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự có xác định theo ngày giờ phút sinh?

Tôi và bạn đang có tranh luận về vấn đề tuổi chịu trách nhiệm hình sự có xác định theo ngày giờ phút sinh không? Rất mong Luật sư giải đáp giúp chúng tôi vấn đề này.

05/03/2022


Tình tiết chứa mại dâm 04 người trở lên hiểu thế nào?

Tình tiết chứa mại dâm 04 người trở lên hiểu thế nào?

Hiện nay vẫn còn nhiều người nhầm lẫn khi cho rằng chứa mại dâm 04 người là bao gồm cả người mua dâm và bán dâm. Vậy, tình tiết chứa mại dâm 04 người trở hiểu thế nào mới đúng? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

05/03/2022


Cam kết của người dưới 18 tuổi pham tội được giám sát, giáo dục

Cam kết của người dưới 18 tuổi pham tội được giám sát, giáo dục

Theo quy định pháp luật hiện hành, cam kết của người dưới 18 tuổi pham tội được giám sát, giáo dục bao gồm những nội dung gì? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

24/02/2022


Người dưới 18 tuổi phạm tội được giám sát, giáo dục vắng mặt tại nơi cư trú

Người dưới 18 tuổi phạm tội được giám sát, giáo dục vắng mặt tại nơi cư trú

Pháp luật quy định như thế nào trong trường hợp người dưới 18 tuổi phạm tội được giám sát, giáo dục vắng mặt tại nơi cư trú? Mời các Quý khách hàng tham khảo vấn đề này qua bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

24/02/2022


Thay đổi nơi cư trú của người dưới 18 tuổi phạm tội được giám sát, giáo dục

Thay đổi nơi cư trú của người dưới 18 tuổi phạm tội được giám sát, giáo dục

Việc thay đổi nơi cư trú của người dưới 18 tuổi phạm tội được giám sát, giáo dục được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

24/02/2022


Thực hiện Kế hoạch giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội

Thực hiện Kế hoạch giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội

Mời các Quý khách hàng tham khảo quy định pháp luật về thực hiện Kế hoạch giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội qua bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

24/02/2022


Nội dung và hình thức giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội

Nội dung và hình thức giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội

Tôi đang có một băn khoăn không biết nội dung và hình thức giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội gồm những gì? Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

24/02/2022


Lập, quản lý hồ sơ thi hành biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội

Lập, quản lý hồ sơ thi hành biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội

Mời các Quý khách hàng tham khảo quy định về lập, quản lý hồ sơ thi hành biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hiện hành qua bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

23/02/2022


Xây dựng, ban hành Kế hoạch giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội

Xây dựng, ban hành Kế hoạch giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội

Việc xây dựng, ban hành Kế hoạch giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được thực hiện như thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

23/02/2022


Thông báo về việc thi hành biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội

Thông báo về việc thi hành biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội

Nếu Quý khách hàng đang thắc mắc về thông báo về việc thi hành biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định như thế nào? hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

23/02/2022


Kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội

Kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

23/02/2022


Các nguyên tắc thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội

Các nguyên tắc thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội

Các nguyên tắc thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

23/02/2022


Hồ sơ đề nghị xét phê chuẩn quyết định về việc bảo lĩnh

Hồ sơ đề nghị xét phê chuẩn quyết định về việc bảo lĩnh

Theo quy định pháp luật hiện hành, hồ sơ đề nghị xét phê chuẩn quyết định về việc bảo lĩnh bao gồm những gì? Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi thắc mắc này.

22/02/2022


Hồ sơ đề nghị xét phê chuẩn quyết định áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm

Hồ sơ đề nghị xét phê chuẩn quyết định áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm

Theo quy định pháp luật hiện hành, hồ sơ đề nghị xét phê chuẩn quyết định áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm bao gồm những gì? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

22/02/2022


Áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm

Áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm

Việc áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

22/02/2022


Áp dụng biện pháp bảo lĩnh

Áp dụng biện pháp bảo lĩnh

Mời các Quý khách hàng tham khảo quy định áp dụng biện pháp bảo lĩnh theo pháp luật hiện hành qua bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

22/02/2022


Phê chuẩn lệnh tạm giam trong trường hợp người đang bị tạm giữ bị khởi tố bị can

Phê chuẩn lệnh tạm giam trong trường hợp người đang bị tạm giữ bị khởi tố bị can

Việc phê chuẩn lệnh tạm giam trong trường hợp người đang bị tạm giữ bị khởi tố bị can được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

22/02/2022


Chuyển biên bản về các hoạt động điều tra

Chuyển biên bản về các hoạt động điều tra

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định chuyển biên bản về các hoạt động điều tra theo pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

22/02/2022


Viện kiểm sát trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra

Viện kiểm sát trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra

Pháp luật quy định như thế nào về việc Viện kiểm sát trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra? Mời các Quý khách hàng tham khảo vấn đề này qua bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

22/02/2022


Có thể thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự

Có thể thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự

Tôi đang có một vướng mắc không biết theo quy định pháp luật, có thể thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự không? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

21/02/2022


bttop