KIẾN THỨC PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Kiến thức pháp luật hình sự là nội dung được nhiều người quan tâm. Với số lượng Văn bản rất lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng đăng tải, cập nhật đầy đủ các quy định để Quý Khách hàng tham khảo.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp huyện

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp huyện

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp huyện được quy định như thế nào?

23/04/2019


Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp tỉnh

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp tỉnh

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp tỉnh được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

23/04/2019


Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

23/04/2019


Tổ chức bộ máy của Cơ quan Cảnh sát Điều tra

Tổ chức bộ máy của Cơ quan Cảnh sát Điều tra

Tổ chức bộ máy của Cơ quan Cảnh sát Điều tra được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

23/04/2019


Nhiệm vụ quyền hạn của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an

Nhiệm vụ quyền hạn của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

23/04/2019


Quản lý về an ninh, trật tự về phòng, chống mua bán người

Quản lý về an ninh, trật tự về phòng, chống mua bán người

Một trong các hình thức quản lý về an ninh, trật tự về phòng, chống mua bán người là theo dõi nhân khẩu, hộ khẩu thông qua công tác quản lý cư trú, tăng cường kiểm tra nhân khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng trên địa bàn.

05/04/2019


Tư vấn về phòng ngừa mua bán người mới nhất

Tư vấn về phòng ngừa mua bán người mới nhất

Tư vấn về phòng ngừa mua bán người là vấn đề khiến mọi người quan tâm rất nhiều. Vậy pháp luật có quy định như thế nào về vấn đề này?

05/04/2019


Hình thức thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người

Hình thức thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người

Việc thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người được thực hiện bằng các hình thức nào?

05/04/2019


Nội dung thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người

Nội dung thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người

Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức. Vây, nội dung thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng chống mua bán người bao gồm những  nội dung gì?​

05/04/2019


Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân mua bán người

Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân mua bán người

Nạn nhân của hành vi mua bán người được hưởng những quyền lợi gì và có nghĩa vụ ra sao?

02/04/2019


Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng, chống mua bán người

Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng, chống mua bán người

Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác có thuộc các hành vi bị nghiêm cấm không?

02/04/2019


Các trường hợp không giải quyết tiếp xúc lãnh sự

Các trường hợp không giải quyết tiếp xúc lãnh sự

Các trường hợp không giải quyết tiếp xúc lãnh sự là những trường hợp nào?

02/04/2019


Tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người nước ngoài tiếp xúc lãnh sự

Tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người nước ngoài tiếp xúc lãnh sự

Quy định về việc tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người nước ngoài tiếp xúc lãnh sự?

02/04/2019


Xác định quốc tịch của người bị tạm giữ, người bị tạm giam

Xác định quốc tịch của người bị tạm giữ, người bị tạm giam

Trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam là người nước ngoài thì cần xác định quốc tịch của người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

02/04/2019


Kinh phí và các điều kiện bảo đảm an táng người bị tạm giữ, tạm giam chết

Kinh phí và các điều kiện bảo đảm an táng người bị tạm giữ, tạm giam chết

Kinh phí và các điều kiện bảo đảm an táng người bị tạm giữ, người bị tạm giam chết được trích xuất được pháp luật quy định như thế nào?

02/04/2019


Kinh phí bảo đảm việc áp giải và chế độ ăn đối với người được trích xuất

Kinh phí bảo đảm việc áp giải và chế độ ăn đối với người được trích xuất

Kinh phí bảo đảm việc áp giải và chế độ ăn đối với người được trích xuất được pháp luật quy định như thế nào?

02/04/2019


Chế độ cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ

Chế độ cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ

Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ được pháp luật quy định như thế nào?

02/04/2019


Kinh phí chăm sóc y tế cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam

Kinh phí chăm sóc y tế cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam

Kinh phí khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc y tế và phòng chống dịch bệnh cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

02/04/2019


Chế độ mặc và tư trang của người bị tạm giữ, người bị tạm giam

Chế độ mặc và tư trang của người bị tạm giữ, người bị tạm giam

Chế độ mặc và tư trang của người bị tạm giữ, người bị tạm giam được sử dụng quần, áo, chăn, chiếu, màn và các đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt của cá nhân, nếu thiếu thì cơ sở giam giữ cho mượn theo tiêu chuẩn.

02/04/2019


Tổ chức bếp ăn phục vụ người bị tạm giữ, người bị tạm giam

Tổ chức bếp ăn phục vụ người bị tạm giữ, người bị tạm giam

Mỗi cơ sở giam giữ được tổ chức bếp ăn phục vụ người bị tạm giữ, tạm giam phải có đủ các dụng cụ cần thiết để bảo quản lương thực, thực phẩm, phục vụ việc nấu ăn, cung cấp suất ăn, nước uống cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam phù hợp với địa điểm, quy mô.

02/04/2019


bttop