Nội dung và hình thức giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội

24/02/2022

Tôi đang có một băn khoăn không biết nội dung và hình thức giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội gồm những gì? Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

Chào bạn về vấn đề giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội mà bạn đang thắc mắc Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 12 Nghị định 37/2018/NĐ-CP hướng dẫn biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự có quy định về nội dung và hình thức giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội:

“1. Nội dung giám sát, giáo dục:

a) Phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân, các quy định của pháp luật liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật;

(ảnh minh họa: nội dung và hình thức giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội)

b) Trang bị các kỹ năng sống cơ bản; hỗ trợ học văn hóa, hướng nghiệp, học nghề, tìm việc làm;

c) Tổ chức cho người được giám sát, giáo dục tham gia lao động tại cộng đồng với hình thức phù hợp;

d) Các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ khác quy định tại Điều 71 Luật trẻ em nhằm thúc đẩy việc phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng.

2. Hình thức giám sát, giáo dục:

a) Yêu cầu người được giám sát, giáo dục làm cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp giám sát, giáo dục;

b) Hướng dẫn, động viên người được giám sát, giáo dục tham gia các lớp học về kỹ năng sống, học văn hóa, hướng nghiệp, dạy nghề;

c) Thông báo cho gia đình người được giám sát, giáo dục về tình hình chấp hành của người đó;

d) Yêu cầu người được giám sát, giáo dục trình diện trước cơ quan có thẩm quyền.”

Trên đây là các nội dung tư vấn về nội dung và hình thức giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội là gì để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop