LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN THÀNH - LUẬT SƯ GIỎI TẠI HÀ NỘI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TRUYỀN HÌNH ANTV VỀ ĐỀ XUẤT ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

26/02/2018

Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư giỏi tại hà Nội trả lời phỏng vấn Truyền hình An Ninh TV về đề xuất đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.Theo Luật sư Thành thì vấn đề này cần phải xem xét kỹ, cân nhắc mọi vấn đề liên quan, đặc biệt là tính thực tế, khả thi và phù hợp với pháp luật quốc tế hay không trước khi nó được ban hành bằng văn bản quy phạm pháp luật.

(Theo Luật sư Thành, việc đóng báo hiểm xã hội cho người nước ngoài cần phải được cân nhắc kỹ càng trước khi áp dụng)

bttop