BIỂU MẪU ĐẤT ĐAI

Mục Biểu mẫu - Thủ tục về Đất đai, Nhà ở được Luật Huy Thành cập nhật và cung cấp liên tục nhằm phổ biến kiến thức pháp luật về Đất đai, Nhà ở cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới nhất

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới nhất

Dưới đây là Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới nhất của Luật Huy Thành cung cấp để quý khách tham khảo. Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 để tìm hiểu thềm về các mẫu đơn trong lĩnh vực đất đai.

04/04/2019


Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất mới nhất

Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất mới nhất

Dưới đây là Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất cảu Luật Huy Thành cung cấp cho quý khách tham khảo. Gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 để được tư vấn về các mẫu đơn trong lĩnh vực đất đai. (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi...

03/04/2019


MẤU THÔNG BÁO NỘP TIỀN ĐO ĐẠC XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT VI PHẠM

MẤU THÔNG BÁO NỘP TIỀN ĐO ĐẠC XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT VI PHẠM

Thông báo nộp tiền đo đạc xác định diện tích đất vi phạm ban hành kèm theo thông tư liên tịch số 12/2016/ttlt-btnmt-btc ngày 24 tháng 6 năm 2016 của bộ tài nguyên và môi trường và bộ tài chính.

07/09/2018


MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐO ĐẠC XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT VI PHẠM

MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐO ĐẠC XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT VI PHẠM

Thông báo kết quả đo đạc xác định diện tích đất vi phạm ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính.

07/09/2018


MẪU BIÊN BẢN VỀ VIỆC NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT YÊU CẦU ĐO ĐẠC XÁC ĐỊNH LẠI DIỆN TÍCH ĐẤT CÓ VI PHẠM

MẪU BIÊN BẢN VỀ VIỆC NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT YÊU CẦU ĐO ĐẠC XÁC ĐỊNH LẠI DIỆN TÍCH ĐẤT CÓ VI PHẠM

Biên bản về việc người sử dụng đất yêu cầu đo đạc xác định lại diện tích đất có vi phạm ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính.

07/09/2018


MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA

Mẫu đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa ban hành kèm theo Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

31/08/2018


HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Hợp đồng cung cấp dữ liệu đất đai kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

31/08/2018


PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai Mẫu số 01/PYC kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

31/08/2018


MẪU ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn xin thuê đất do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Đất đai Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

18/05/2018


Mẫu đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu số 04a/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định mẫu đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

05/01/2018


Mẫu đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất

Mẫu đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất

Mẫu số 11/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT mẫu đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất

05/01/2018


Mẫu đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu số 10/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT mẫu đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

05/01/2018


bttop