MẪU BIÊN BẢN VỀ VIỆC NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT YÊU CẦU ĐO ĐẠC XÁC ĐỊNH LẠI DIỆN TÍCH ĐẤT CÓ VI PHẠM

07/09/2018

Biên bản về việc người sử dụng đất yêu cầu đo đạc xác định lại diện tích đất có vi phạm ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

………, ngày ....tháng ....năm…..

 

BIÊN BẢN

Về việc người sử dụng đất yêu cầu đo đạc xác định lại diện tích đất có vi phạm

Hôm nay, ngày...tháng...năm….tại: .....................................................................................................................................................................................

Các bên liên quan gồm:

- Đại diện Đoàn thanh tra, kiểm tra: ............................................................................................................................................................................

- Người sử dụng đất: ......................................................................................................................................................................................................

Cùng thống nhất nội dung sau đây:

(1) Thửa đất được thanh tra, kiểm tra:

- Số hiệu thửa: ………; số hiệu tờ bản đồ: ………

- Địa chỉ thửa đất:...............................................................................................................

(2) Diện tích đất đoàn thanh tra, kiểm tra xác định có vi phạm: …..m2

(3) Ý kiến của người sử dụng đất: đề nghị được đo đạc, xác định lại diện tích đất vi phạm do không đồng ý với diện tích mà đoàn thanh tra, kiểm tra đã xác định trên đây.

(4) Người sử dụng đất chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí đo đạc, xác định lại diện tích đất có vi phạm theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Biên bản được lập thành 03 bản (01 bản do người sử dụng đất giữ; 01 bản do cơ quan quyết định thanh tra, kiểm tra quản lý; 01 bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường).

NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đối với tổ chức ghi rõ chức vụ người ký và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN
ĐOÀN THANH TRA, KIỂM TRA

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ gọi 1900 6179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY. 

bttop