CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của Ủy ban nhân dân các cấp

Trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của Ủy ban nhân dân các cấp

Việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác là cơ sở để phát triển kinh tế bền vững. Vậy trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của Ủy ban nhân dân các cấp được quy định như thế nào?

20/03/2019


Phân loại đơn vị sự nghiệp y tế

Phân loại đơn vị sự nghiệp y tế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề phân loại đơn vị sự nghiệp y tế theo quy định pháp luật.

20/03/2019


Hướng dẫn thực hiện giá khám bệnh

Hướng dẫn thực hiện giá khám bệnh

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề hướng dẫn thực hiện giá khám bệnh theo quy định pháp luật.

20/03/2019


Mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định pháp luật.

20/03/2019


Hồ sơ đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Hồ sơ đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Hồ sơ đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

20/03/2019


Hồ sơ đăng ký hóa chất mới

Hồ sơ đăng ký hóa chất mới

Hoá chất mới chỉ được đưa vào sử dụng, lưu thông trên thị trường sau khi được đăng ký hóa chất mới tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

18/03/2019


Khai báo hóa chất

Khai báo hóa chất

Hằng năm, cơ quan chuyên môn quản lý hoạt động hóa chất của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Bộ Công thương về các thông tin khai báo hóa chất tại địa phương.

18/03/2019


Hồ sơ, trình tự thủ tục phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Hồ sơ, trình tự thủ tục phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Hồ sơ, trình tự thủ tục phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất bao gồm những gì?

18/03/2019


Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản bao gồm những gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

18/03/2019


Hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

Hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

Hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản bao gồm những gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để nắm rõ hơn.

18/03/2019


Nội dung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Nội dung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Nội dung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất bao gồm những nội dung gì?

18/03/2019


Hồ sơ gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản

Hồ sơ gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản

Hồ sơ gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản bao gồm những tài liệu nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

18/03/2019


Trang thiết bị, lực lượng ứng phó sự cố hóa chất

Trang thiết bị, lực lượng ứng phó sự cố hóa chất

Trang thiết bị, lực lượng ứng phó sự cố hóa chất được pháp luật quy định như thế nào?

18/03/2019


Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự

Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự

Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

18/03/2019


Quyền ưu tiên đối với tổ chức cá nhân thăm dò khoáng sản

Quyền ưu tiên đối với tổ chức cá nhân thăm dò khoáng sản

Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản được hưởng một số quyền ưu tiên theo quy định. Vậy quyền ưu tiên đối với tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản bao gồm những gì?

18/03/2019


Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Theo quy định pháp luật hiện hành, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo bao gồm những gì?

18/03/2019


Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản

Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản có các quyền và nghĩa vụ theo quy định. Vậy quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản bao gồm những gì?

18/03/2019


Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

18/03/2019


Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn được pháp luật quy định như thế nào?

18/03/2019


Quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo

Quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo

Dưới đây là tư vấn của pháp luật hiện hành về vấn đề quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo theo quy định pháp luật.

18/03/2019


bttop