LĨNH VỰC DÂN SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Dân sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Dân sự, kiến thức Luật Dân sự, Tư vấn Luật Dân sự và Văn bản Pháp luật Dân sự.

Rút đơn khởi kiện có được trả tiền tạm ứng án phí không?

Rút đơn khởi kiện có được trả tiền tạm ứng án phí không?

Sau khi nộp đơn khởi kiện ra tòa, tôi và bị đơn đã thỏa thuận được và không còn tranh chấp, vậy nếu tôi rút đơn khởi kiện có được trả tiền tạm ứng án phí không?

18/01/2022


Làm gì để ngăn chặn việc tẩu tán sản?

 Làm gì để ngăn chặn việc tẩu tán sản?

Tôi được Tòa tuyên thắng kiện trong tranh chấp đòi tài sản, nhưng tôi phát hiện đối tượng phải thi hành án đang chuẩn bị bán đất đó và không có ý định trả nợ cho tôi. Vậy tôi phải làm gì để ngăn chặn việc tẩu tán tài sản?

18/01/2022


Thủ tục nhập khẩu của vợ về nhà chồng sau khi kết hôn

Thủ tục nhập khẩu của vợ về nhà chồng sau khi kết hôn

Thủ tục nhập khẩu của vợ về nhà chồng sau khi kết hôn được khá nhiều người quan tâm. Luật Huy Thành nhận được rất nhiều yêu cầu tư vấn xoay quanh hồ sơ, thủ tục để vợ nhập khẩu về nhà chồng. Vì vậy, bài viết dưới đây là hướng dẫn thực hiện nhập khẩu về nhà chồng mới nhất hiện nay.

18/01/2022


Bảo đảm quyền cầm giữ

Bảo đảm quyền cầm giữ

Mời các Quý khách hàng tham khảo quy định về bảo đảm quyền cầm giữ theo pháp luật hiện hành qua bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

30/12/2021


Quyền, nghĩa vụ của các bên trong tín chấp

Quyền, nghĩa vụ của các bên trong tín chấp

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quyền, nghĩa vụ của các bên trong tín chấp theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

30/12/2021


Việc thế chấp liên quan đến tài sản cho thuê, cho mượn

Việc thế chấp liên quan đến tài sản cho thuê, cho mượn

Việc thế chấp liên quan đến tài sản cho thuê, cho mượn được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

30/12/2021


Giao tài sản cầm cố

Giao tài sản cầm cố

Bạn đang băn khoăn về cách thức giao tài sản cầm cố như thế nào? Vậy hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm quy định pháp luật về vấn đề này.

30/12/2021


Xử lý hợp đồng bảo đảm vô hiệu từng phần

Xử lý hợp đồng bảo đảm vô hiệu từng phần

Trong trường hợp có một số nội dung trong hợp đồng bảo đảm vô hiệu thì sẽ giải quyết như thế nào? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi cách xử lý hợp đồng bảo đảm vô hiệu từng phần.

30/12/2021


Quan hệ giữa hợp đồng bảo đảm với hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm

Quan hệ giữa hợp đồng bảo đảm với hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quan hệ giữa hợp đồng bảo đảm với hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

30/12/2021


Thay đổi bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm

Thay đổi bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm

Việc thay đổi bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm được thực hiện như thế nào theo pháp luật hiện hành? Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

30/12/2021


Giữ, sử dụng, giao, nhận Giấy chứng nhận của tài sản bảo đảm

Giữ, sử dụng, giao, nhận Giấy chứng nhận của tài sản bảo đảm

Tôi đang thắc mắc không biết việc giữ, sử dụng, giao, nhận Giấy chứng nhận của tài sản bảo đảm được quy định như thế nào? Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

28/12/2021


Hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm với người thứ ba

Hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm với người thứ ba

Hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm với người thứ ba được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

28/12/2021


Hiệu lực của hợp đồng bảo đảm

Hiệu lực của hợp đồng bảo đảm

Tôi đang băn khoăn không biết hiệu lực của hợp đồng bảo đảm được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mong Luật sư sớm giải đáp giúp tôi vấn đề này.

28/12/2021


Biến động về tài sản bảo đảm

Biến động về tài sản bảo đảm

Trong trường hợp tài sản bảo đảm bị thu hồi do bên bảo đảm vi phạm pháp luật thì sẽ xử lý như thế nào? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi quy định giải quyết biến động về tài sản bảo đảm theo pháp luật hiện hành.

28/12/2021


Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Mời các Quý khách hàng tham khảo quy định về tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất qua bài viết dưới đây.

28/12/2021


Mô tả tài sản bảo đảm

Mô tả tài sản bảo đảm

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định mô tả tài sản bảo đảm theo pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

28/12/2021


Tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Theo quy định pháp luật, tài sản hình thành trong tương lai có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ không? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi quy định về tài sản dùng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ.

28/12/2021


Quyền truy đòi tài sản bảo đảm

Quyền truy đòi tài sản bảo đảm

Quyền truy đòi tài sản bảo đảm của bên nhận bảo đảm không được áp dụng đối với những loại tài sản nào? Mong Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

28/12/2021


Áp dụng pháp luật và thỏa thuận về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Áp dụng pháp luật và thỏa thuận về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Việc áp dụng pháp luật và thỏa thuận về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

28/12/2021


Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng nhiều biện pháp bảo đảm, bằng nhiều tài sản

Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng nhiều biện pháp bảo đảm, bằng nhiều tài sản

Luật sư cho tôi hỏi, có thể dùng nhiều tài sản để bảo đảm cho một nghĩa vụ được không? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng nhiều biện pháp bảo đảm, bằng nhiều tài sản.

28/12/2021


bttop