LĨNH VỰC DÂN SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Dân sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Dân sự, kiến thức Luật Dân sự, Tư vấn Luật Dân sự và Văn bản Pháp luật Dân sự.

Thế chấp sổ đỏ cho cá nhân và những hệ quả cần lưu ý

Thế chấp sổ đỏ cho cá nhân và những hệ quả cần lưu ý

Dưới đây là những tư vấn của Luật Huy Thành về tình huống thế chấp sổ đỏ cho cá nhân và những hệ quả cần lưu ý.

17/07/2019


Giấy vay tiền không ghi thời hạn vay thì làm sao để đòi lại tiền đã cho vay?

Giấy vay tiền không ghi thời hạn vay thì làm sao để đòi lại tiền đã cho vay?

Hiện nay không ít trường hợp cho vay tiền với thủ tục rất nhanh gọn, đặc biệt là giữa cá nhân với cá nhân. Họ chỉ cần ghi một giấy viết tay nội dung người vay số tiền vay. Vậy trong trường hợp giấy vay tiền không ghi thời hạn vay thì làm sao để đòi lại tiền đã cho vay?

21/05/2019


Chia di sản khi không có di chúc

Chia di sản khi không có di chúc

Ông nội tôi mới mất, ông có một mảnh đất và căn nhà. Trước khi mất ông không để lại di chúc. Vậy tôi muốn hỏi Luật sư về việc chia di sản khi không có di chúc như thế nào?

16/03/2019


Trách nhiệm của thành viên không góp phần họ

Trách nhiệm của thành viên không góp phần họ

Trách nhiệm của thành viên không góp phần họ theo quy định pháp luật hiện bao gồm những gì?

01/03/2019


Lãi suất trong trường hợp chậm góp, chậm giao phần họ

 Lãi suất trong trường hợp chậm góp, chậm giao phần họ

Lãi suất trong trường hợp chậm góp, chậm giao phần họ được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

01/03/2019


Lãi suất trong họ có lãi

Lãi suất trong họ có lãi

Dưới đây là là tư vấn của Luật Huy Thành về lãi xuất trong họ có lãi theo quy định pháp luật hiện hành.

01/03/2019


Thứ tự lĩnh họ trong họ có lãi

Thứ tự lĩnh họ trong họ có lãi

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề thứ tự lĩnh họ trong họ có lãi theo quy định pháp luật mới nhất.

01/03/2019


Thứ tự lĩnh họ trong họ không có lãi

Thứ tự lĩnh họ trong họ không có lãi

Thứ tự lĩnh họ trong họ không có lãi được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật mới nhất?

01/03/2019


Nghĩa vụ của thành viên dây họ

Nghĩa vụ của thành viên dây họ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nghĩa vụ của thành viên dây họ theo quy định pháp luật hiện hành.

01/03/2019


Quyền của thành viên dây họ

Quyền của thành viên dây họ

Quyền của thành viên dây họ được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

01/03/2019


Thông báo về việc tổ chức dây họ

Thông báo về việc tổ chức dây họ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thông báo về việc tổ chức dây họ theo quy định pháp luật.

01/03/2019


Chấm dứt dây họ

Chấm dứt dây họ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc chấm dứt dây họ theo quy định của pháp luật mới nhất.

01/03/2019


Điều kiện làm chủ họ

 Điều kiện làm chủ họ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về điều kiện làm chủ họ theo quy định pháp luật hiện hành.

01/03/2019


Điều kiện làm thành viên của dây họ

Điều kiện làm thành viên của dây họ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về điều kiện làm thành viên của dây họ theo quy định pháp luật hiện hành.

01/03/2019


Hình thức thoả thuận về dây họ

Hình thức thoả thuận về dây họ

Luật sư cho tôi hỏi quy định của pháp luật hiện hành về hình thức thỏa thuận về dây họ có bắt buộc lập bằng văn bản không?

01/03/2019


Nguyên tắc tổ chức họ

Nguyên tắc tổ chức họ

Luật sư cho tôi về nguyên tắc tổ chức họ được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

01/03/2019


Nội dung văn bản thoả thuận về dây họ

Nội dung văn bản thoả thuận về dây họ

Nội dung văn bản thoả thuận về dây họ bao gồm những gì theo quy định của pháp luật hiện hành?

01/03/2019


Rút khỏi dây họ

Rút khỏi dây họ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc rút khỏi dây họ theo quy định pháp luật hiện hành.

01/03/2019


Sổ họ

Sổ họ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các nội dung cần có trong sổ họ theo quy định pháp luật.

01/03/2019


Quyền yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm

Quyền yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm

Quyền yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành.

21/02/2019


bttop