LĨNH VỰC DÂN SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Dân sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Dân sự, kiến thức Luật Dân sự, Tư vấn Luật Dân sự và Văn bản Pháp luật Dân sự.

Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự

Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự

Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự là bao lâu? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

16/08/2019


Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Ai có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiêu rõ hơn.

16/08/2019


Thủ tục nhận đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự

Thủ tục nhận đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự

Thủ tục nhận đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự được quy định như thế nào?

16/08/2019


Căn cứ điều kiện để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự

Căn cứ điều kiện để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự

Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm khi có một trong những căn cứ theo quy định. Vậy căn cứ, điều kiện để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự bao gồm những gì?

16/08/2019


Trình bày của đương sự, Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm dân sự

Trình bày của đương sự, Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm dân sự

Việc trình bày của đương sự, Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm dân sự được thực hiện như thế nào?

15/08/2019


Có được rút đơn khởi kiện trước khi mở phiên tòa phúc thẩm dân sự không?

Có được rút đơn khởi kiện trước khi mở phiên tòa phúc thẩm dân sự không?

Câu hỏi: Tôi là nguyên đơn trong vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Hiện nay, vụ án của tôi đang được thụ lý giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. Tôi muốn hỏi tôi có được rút đơn khởi kiện trước khi mở phiên tòa phúc thẩm không?

15/08/2019


Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án dân sự

Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án dân sự

Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án dân sự được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

15/08/2019


Thụ lý vụ án dân sự để xét xử phúc thẩm

Thụ lý vụ án dân sự để xét xử phúc thẩm

Hoạt động thụ lý vụ án dân sự để xét xử phúc thẩm được thực hiện như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

15/08/2019


Quyết định đưa vụ án dân sự ra xét xử theo thủ tục rút gọn

Quyết định đưa vụ án dân sự ra xét xử theo thủ tục rút gọn

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề quyết định đưa vụ án dân sự ra xét xử theo thủ tục rút gọn để Quý Khách hàng hiểu rõ hơn.

13/08/2019


Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự

Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự

Tòa án giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn khi có đủ các điều kiện theo quy định. Vậy điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự bao gồm những gì?

13/08/2019


Gửi bản án, quyết định phúc thẩm dân sự

Gửi bản án, quyết định phúc thẩm dân sự

Việc gửi bản án, quyết định phúc thẩm dân sự được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

13/08/2019


Thủ tục phúc thẩm dân sự đối với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị

Thủ tục phúc thẩm dân sự đối với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị

Thủ tục phúc thẩm dân sự đối với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị được thực hiện như thế nào?

13/08/2019


Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án dân sự

Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án dân sự

Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án dân sự được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

13/08/2019


Thủ tục tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm dân sự

Thủ tục tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm dân sự

Thủ tục tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm dân sự được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

13/08/2019


Thời hạn kháng nghị đối với bản án dân sự sơ thẩm

Thời hạn kháng nghị đối với bản án dân sự sơ thẩm

Thời hạn kháng nghị đối với bản án dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm của Viện kiểm sát cùng cấp là 15 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 01 tháng, kể từ ngày tuyên án.

13/08/2019


Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm

Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm

Sau khi chấp nhận đơn kháng cáo hợp lệ, Tòa án cấp sơ thẩm phải thông báo cho người kháng cáo biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

13/08/2019


Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là bao lâu?

Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là bao lâu?

Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là bao lâu? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

13/08/2019


Cấp trích lục bản án; giao, gửi bản án dân sự sơ thẩm

Cấp trích lục bản án; giao, gửi bản án dân sự sơ thẩm

Việc cấp trích lục bản án; giao, gửi bản án dân sự sơ thẩm được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

13/08/2019


Sửa chữa, bổ sung bản án dân sự sơ thẩm trong trường hợp nào?

Sửa chữa, bổ sung bản án dân sự sơ thẩm trong trường hợp nào?

Sau khi tuyên án xong thì có được sửa chữa, bổ sung bản án dân sự sơ thẩm không? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

13/08/2019


Nghị án trong phiên tòa dân sự sơ thẩm

Nghị án trong phiên tòa dân sự sơ thẩm

Sau khi kết thúc phần tranh luận, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án dân sự vào phòng nghị án để nghị án. Vậy việc nghị án trong phiên tòa dân sự sơ thẩm được thực hiện như thế nào?

13/08/2019


bttop