LĨNH VỰC DÂN SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Dân sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Dân sự, kiến thức Luật Dân sự, Tư vấn Luật Dân sự và Văn bản Pháp luật Dân sự.

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm

 Cơ quan có thẩm quyền đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm là cơ quan nào theo quy định pháp luật?

21/02/2019


Người yêu cầu đăng ký, nghĩa vụ và trách nhiệm của người yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm

Người yêu cầu đăng ký, nghĩa vụ và trách nhiệm của người yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm

Người yêu cầu đăng ký, nghĩa vụ và trách nhiệm của người yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm được quy định như thế nào?

21/02/2019


Nguyên tắc đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm

Nguyên tắc đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nguyên tắc đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm theo quy định pháp luật.

20/02/2019


Thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm

Thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm

Thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm là khi nào theo quy định pháp luật hiện hành?

20/02/2019


Các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm

Các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm

Luật sư cho tôi hỏi theo quy định pháp luật thì các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm là gì?

20/02/2019


Chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bảo đảm

Chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bảo đảm

Chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bảo đảm được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

20/02/2019


Xử lý tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá, vận đơn, thẻ tiết kiệm

Xử lý tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá, vận đơn, thẻ tiết kiệm

Quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề xử lý tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá, vận đơn, thẻ tiết kiệm?

20/02/2019


Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý

Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

20/02/2019


Xử lý tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ

 Xử lý tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc xử lý tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ theo quy định pháp luật.

20/02/2019


Các phương thức xử lý tài sản bảo đảm theo thoả thuận

Các phương thức xử lý tài sản bảo đảm theo thoả thuận

Các phương thức xử lý tài sản bảo đảm theo thoả thuận theo quy định pháp luật bao gồm những phương thức nào?

20/02/2019


Nguyên tắc xử lý tài sản bảo đảm

Nguyên tắc xử lý tài sản bảo đảm

Luật sư cho tôi hỏi về nguyên tắc xử lý tài sản bảo đảm được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

20/02/2019


Xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp bên bảo đảm bị phá sản

 Xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp bên bảo đảm bị phá sản

Xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp bên bảo đảm bị phá sản như thế nào theo pháp luật hiện hành?

20/02/2019


Quyền của bên nhận bảo lãnh

Quyền của bên nhận bảo lãnh

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quyền của bên nhận bảo lãnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

20/02/2019


Căn cứ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

Căn cứ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

Căn cứ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo quy định pháp luật hiện hành bao gồm những căn cứ nào?

20/02/2019


Tài sản ký quỹ

Tài sản ký quỹ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về tài sản ký quỹ theo quy định của pháp luật hiện hành.

20/02/2019


Nghĩa vụ của bên đặt cọc, bên ký cược

Nghĩa vụ của bên đặt cọc, bên ký cược

Nghĩa vụ của bên đặt cọc, bên ký cược bao gồm những gì theo quy định của pháp luật hiện hành?

20/02/2019


Đầu tư vào tài sản thế chấp

 Đầu tư vào tài sản thế chấp

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định đầu tư vào tài sản thế chấp theo pháp luật hiện hành.

20/02/2019


Cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp

Cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp

Luật sư cho tôi hỏi theo quy định pháp luật thì có được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp hay không?

20/02/2019


Thế chấp quyền đòi nợ

 Thế chấp quyền đòi nợ

Luật sư cho tôi hỏi việc thế chấp quyền đòi nợ được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

20/02/2019


Quan hệ giữa giao dịch bảo đảm và hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm

Quan hệ giữa giao dịch bảo đảm và hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm

Quan hệ giữa giao dịch bảo đảm và hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm được pháp luật quy định như thế nào?

20/02/2019


bttop