LĨNH VỰC DÂN SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Dân sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Dân sự, kiến thức Luật Dân sự, Tư vấn Luật Dân sự và Văn bản Pháp luật Dân sự.

Trường hợp bên bảo đảm là pháp nhân được tổ chức lại

Trường hợp bên bảo đảm là pháp nhân được tổ chức lại

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về trường hợp bên bảo đảm là pháp nhân được tổ chức lại theo quy định pháp luật.

20/02/2019


Trường hợp tài sản bảo đảm không thuộc sở hữu của bên bảo đảm

Trường hợp tài sản bảo đảm không thuộc sở hữu của bên bảo đảm

Trường hợp tài sản bảo đảm không thuộc sở hữu của bên bảo đảm thì theo quy định của pháp luật sẽ giải quyết như thế nào?

20/02/2019


Hiệu lực của giao dịch bảo đảm

Hiệu lực của giao dịch bảo đảm

Luật sư tư vấn giúp tôi về hiệu lực của giao dịch bảo đảm theo quy định pháp luật hiện hành?

20/02/2019


Thủ tục mua bán xe ô tô cũ

Thủ tục mua bán xe ô tô cũ

Tôi có một ô tô đã sử dụng được hai năm nay muốn bán lại cho một người ban. Mong Luật sư tư vấn giúp tôi về thủ tục mua bán xe ô tô cũ theo quy định pháp luật?

18/02/2019


Từ chối nhận di sản thừa kế

Từ chối nhận di sản thừa kế

Ông nội mất có để không để lại di chúc nên di sản của ông được đem chia theo pháp luật. Bố tối thuộc vào hàng thừa kế nhưng muốn từ chối nhận di sản thừa kế. Vậy Luật sư cho tôi hỏi thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế bao gồm những gì?

18/02/2019


Hạn chế phân chia di sản thừa kế

Hạn chế phân chia di sản thừa kế

Việc hạn chế phân chia di sản thừa kế được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

13/02/2019


Người phân chia di sản thừa kế là ai?

Người phân chia di sản thừa kế là ai?

Người phân chia di sản thừa kế là ai? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

13/02/2019


Thừa kế thế vị là gì?

Thừa kế thế vị là gì?

Hiện nay, có rất nhiều người băn khoăn chưa hiểu thừa kế thế vị là gì? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

13/02/2019


Gửi giữ di chúc theo quy định của pháp luật

Gửi giữ di chúc theo quy định của pháp luật

Gửi giữ di chúc là việc người lập di chúc yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ hoặc gửi người khác giữ bản di chúc.

13/02/2019


Di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực

Di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực

Trong một số trường hợp, di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực. Vậy đó là những trường hợp nào?

13/02/2019


Thủ tục lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã

Thủ tục lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã

Việc lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã phải tuân theo thủ tục theo quy định. Vậy thủ tục lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã như thế nào?

13/02/2019


Người làm chứng cho việc lập di chúc

Người làm chứng cho việc lập di chúc

Luật sư cho tôi hỏi: Bố của tôi bị đau ốm và hiện muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu. Vậy thì người trong nhà có được làm người làm chứng cho việc lập di chúc không?

13/02/2019


Nội dung của di chúc bao gồm những gì?

Nội dung của di chúc bao gồm những gì?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Vậy nội dung của di chúc bao gồm những gì?

13/02/2019


Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

Việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

12/02/2019


Hợp đồng trao đổi tài sản là gì?

Hợp đồng trao đổi tài sản là gì?

Hợp đồng trao đổi tài sản là gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

12/02/2019


Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự

Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

12/02/2019


Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản

Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản

Việc thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

12/02/2019


Hợp đồng vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được

Hợp đồng vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được

Theo pháp luật hiện hành, hợp đồng vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được được quy định như thế nào?

12/02/2019


Điều kiện giao dịch chung trong giao kết hợp đồng

Điều kiện giao dịch chung trong giao kết hợp đồng

Điều kiện giao dịch chung là những điều khoản ổn định do một bên công bố để áp dụng chung cho bên được đề nghị giao kết hợp đồng; nếu bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng thì coi như chấp nhận các điều khoản này.

12/02/2019


Hợp đồng theo mẫu là gì?

Hợp đồng theo mẫu là gì?

Hợp đồng theo mẫu là gì? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

12/02/2019


bttop