LĨNH VỰC DÂN SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Dân sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Dân sự, kiến thức Luật Dân sự, Tư vấn Luật Dân sự và Văn bản Pháp luật Dân sự.

Các loại hợp đồng chủ yếu trong Bộ luật dân sự 2015

Các loại hợp đồng chủ yếu trong Bộ luật dân sự 2015

Theo quy định của pháp luật hiện hành, có các loại hợp đồng chủ yếu nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

12/02/2019


Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng

Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng

Đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt trong trường hợp nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

31/01/2019


Thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng

Thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng

Câu hỏi: Công ty tôi là bên đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa với công ty A. Tuy nhiên do phát sinh một số vấn đề nên hiện nay chúng tôi muốn rút lại đề nghị giao kết hợp đồng. Luật sư cho tôi hỏi: Công ty tôi có thể thay đổi, rút đề nghị giao kết hợp đồng không?

31/01/2019


Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực

Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực

Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực được xác định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

31/01/2019


Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự theo quy định

Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự theo quy định

Nghĩa vụ dân sự chấm dứt trong những trường hợp nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành.

30/01/2019


Chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ

Chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ

Chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ là khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ đã thực hiện nhưng bên có quyền không tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ đó.

30/01/2019


Trách nhiệm do không thực hiện nghĩa vụ giao vật

Trách nhiệm do không thực hiện nghĩa vụ giao vật

Trách nhiệm do không thực hiện nghĩa vụ giao vật được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

30/01/2019


Lỗi trong trách nhiệm dân sự

Lỗi trong trách nhiệm dân sự

Lỗi trong trách nhiệm dân sự được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

30/01/2019


Cầm giữ tài sản theo Bộ luật dân sự 2015

Cầm giữ tài sản theo Bộ luật dân sự 2015

Cầm giữ tài sản là gì? Cầm giữ tài sản được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

30/01/2019


Chấm dứt bảo lãnh trong các trường hợp nào?

Chấm dứt bảo lãnh trong các trường hợp nào?

Chấm dứt bảo lãnh trong các trường hợp nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

30/01/2019


Bảo lưu quyền sở hữu là gì?

Bảo lưu quyền sở hữu là gì?

Trong hợp đồng mua bán, quyền sở hữu tài sản có thể được bên bán bảo lưu cho đến khi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ. Vậy bảo lưu quyền sở hữu được quy định như thế nào?

30/01/2019


Ký quỹ là gì?

Ký quỹ là gì?

Ký quỹ là gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

30/01/2019


Ký cược là gì?

Ký cược là gì?

Ký cược là gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

30/01/2019


Đặt cọc là gì?

Đặt cọc là gì?

Đặt cọc là gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

30/01/2019


Xử lý tài sản khi quyền bề mặt chấm dứt

Xử lý tài sản khi quyền bề mặt chấm dứt

Quyền bề mặt là quyền của một chủ thể đối với mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác. Vậy khi quyền bề mặt chấm dứt thì việc xử lý tài sản như thế nào?

30/01/2019


Chấm dứt quyền bề mặt trong trường hợp nào?

Chấm dứt quyền bề mặt trong trường hợp nào?

Chấm dứt quyền bề mặt trong trường hợp nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

30/01/2019


Thời hạn của quyền hưởng dụng

Thời hạn của quyền hưởng dụng

Thời hạn của quyền hưởng dụng được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

30/01/2019


Người hưởng dụng có quyền và nghĩa vụ gì?

Người hưởng dụng có quyền và nghĩa vụ gì?

Luật sư cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành, người hưởng dụng có quyền và nghĩa vụ gì?

30/01/2019


Chấm dứt quyền hưởng dụng khi nào?

Chấm dứt quyền hưởng dụng khi nào?

Quyền hưởng dụng là quyền của chủ thể được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một thời hạn nhất định. Vậy chấm dứt quyền hưởng dụng khi nào?

30/01/2019


Quyền hưởng dụng theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

Quyền hưởng dụng theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

Quyền hưởng dụng là gì? Quyền hưởng dụng được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

30/01/2019


bttop