TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Trợ giúp pháp lý miễn phí là một trong những hoạt động thường niên của Luật Huy Thành nhằm hỗ trợ nhân dân các kiến thức pháp luật theo yêu cầu.

Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Tổ chức hành nghề luật sư, trung tâm tư vấn pháp luật…muốn thay đổi giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý nộp hồ sơ theo thủ tục luật định.

05/01/2018


Thủ tục công nhận và cấp thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Thủ tục công nhận và cấp thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Việc công nhận và cấp thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý thực hiện theo thủ tục luật định.

05/01/2018


Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Tổ chức hành nghề luật sư, trung tâm tư vấn pháp luật…muốn tham gia trợ giúp pháp lý có thể đăng ký theo thủ tục luật định.

05/01/2018


Hoãn, miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Hoãn, miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Người phải chấp hành quyết định nhưng chưa đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định nếu thuộc một trong các trường hợp pháp luật quy định.

05/01/2018


Đối tượng được trợ giúp pháp lý

Đối tượng được trợ giúp pháp lý

Theo điều 3 Luật trợ giúp pháp lý 2006 quy định: “Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này, giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp...

05/01/2018


Luật sư và niềm tin nơi khách hàng

Luật sư và niềm tin nơi khách hàng

Đối với mỗi luật sư, niềm vui lớn nhất là được khách hàng tin tưởng; niềm vui đó được nhân lên gấp bội khi sự tin tưởng của khách hàng dành cho luật sư không chỉ sau những vụ việc thành công

05/01/2018


bttop