Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

05/01/2018

Tổ chức hành nghề luật sư, trung tâm tư vấn pháp luật…muốn thay đổi giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý nộp hồ sơ theo thủ tục luật định.

1. Hồ sơ
- Đơn đề nghị thay đổi đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (bản chính);
- Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý cũ (bản chính)
2. Trình tự, thủ tục
- Tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật nộp đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý tại Sở Tư pháp tỉnh nơi đã đăng ký;
- Sở Tư pháp xem xét thu hồi giấy đăng ký cũ và quyết định cấp giấy đăng ký mới; trong trường hợp không đồng ý thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Căn cứ pháp lý: Luật trợ giúp pháp lý 2007; Nghị định 07/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Quyết định 03/2007/QĐ-BTP Về việc ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý.
3. Cơ quan giải quyết
Sở tư pháp
4. Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là các nội dung tư vấn của Luật Huy Thành để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY

bttop