Kiến thức HÀNH CHÍNH

Hiểu biết pháp luật Hành chính là rất cần thiết trong đời sống xã hội.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hành chính để Quý Khách hàng tham khảo.

Vi phạm quy định về quảng cáo thức ăn chăn nuôi

Vi phạm quy định về quảng cáo thức ăn chăn nuôi

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính khi vi phạm quy định về quảng cáo thức ăn chăn nuôi theo quy định pháp luật.

19/03/2019


Vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

Vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

Vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào theo quy định pháp luật?

19/03/2019


Vi phạm các quy định về quảng cáo giống cây trồng, giống vật nuôi

Vi phạm các quy định về quảng cáo giống cây trồng, giống vật nuôi

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm các quy định về quảng cáo giống cây trồng, giống vật nuôi?

19/03/2019


Vi phạm các quy định về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Vi phạm các quy định về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Vi phạm các quy định về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bị xử phạt hành chính như thế nào?

19/03/2019


Vi phạm các quy định về quảng cáo trang thiết bị y tế

 Vi phạm các quy định về quảng cáo trang thiết bị y tế

Luật sư cho tôi hỏi hành vi vi phạm các quy định về quảng cáo trang thiết bị y tế bị xử phạt hành chính bao nhiêu?

19/03/2019


Vi phạm các quy định về quảng cáo mỹ phẩm

Vi phạm các quy định về quảng cáo mỹ phẩm

Vi phạm các quy định về quảng cáo mỹ phẩm sẽ bị xử phạt hành chính bao nhiêu theo quy định pháp luật?

19/03/2019


Vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc

Vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính đối với vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc theo quy định pháp luật.

19/03/2019


Vi phạm quy định về biển hiệu

Vi phạm quy định về biển hiệu

Dưới đây là tư vấn của Luật huy Thành về vấn đề xử phạt hành chính vi phạm quy định về biển hiệu theo pháp luật hiện hành.

19/03/2019


Vi phạm quy định về quảng cáo trên sản phẩm in

Vi phạm quy định về quảng cáo trên sản phẩm in

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về quảng cáo trên sản phẩm in là bao nhiêu?

19/03/2019


Vi phạm quy định về quảng cáo trên báo nói, báo hình

Vi phạm quy định về quảng cáo trên báo nói, báo hình

Vi phạm quy định về quảng cáo trên báo nói, báo hình bị xử phạt hành chính ra sao theo quy định pháp luật?

19/03/2019


Vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo in

Vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo in

Theo quy định pháp luật hành vi vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo in bị xử phạt hành chính như thế nào?

19/03/2019


Vi phạm các quy định về điều kiện quảng cáo

 Vi phạm các quy định về điều kiện quảng cáo

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề vi phạm các quy định về điều kiện quảng cáo theo pháp luật hiện hành.

19/03/2019


Vi phạm các quy định về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo

Vi phạm các quy định về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo

Vi phạm các quy định về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào theo quy định pháp luật?

19/03/2019


Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh bị xử phạt bao nhiêu?

Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh bị xử phạt bao nhiêu?

Theo quy định pháp luật hiện hành việc quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh bị xử phạt bao nhiêu?

19/03/2019


Quảng cáo thuốc lá bị xử phạt thế nào?

Quảng cáo thuốc lá bị xử phạt thế nào?

Luật sư cho tôi hỏi theo quy định pháp luật hiện hành việc quảng cáo thuốc lá bị xử phạt thế nào?

19/03/2019


Vi phạm quy định về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo

Vi phạm quy định về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo

Vi phạm quy định về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo bị xử phạt hành chính như thế nào?

19/03/2019


Vi phạm quy định về hoạt động xúc tiến du lịch

Vi phạm quy định về hoạt động xúc tiến du lịch

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về hoạt động xúc tiến du lịch theo quy định pháp luật.

19/03/2019


Vi phạm quy định về kinh doanh đại lý lữ hành

Vi phạm quy định về kinh doanh đại lý lữ hành

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm quy định về kinh doanh đại lý lữ hành bị xử phạt hành chính như thế nào?

19/03/2019


Vi phạm quy định về thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành

Vi phạm quy định về thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành

Vi phạm quy định về thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành bị xử phạt hành chính ra sao theo quy định pháp luật?

19/03/2019


Làm sai lệch kết quả thi đấu thể thao bị phạt bao nhiêu?

Làm sai lệch kết quả thi đấu thể thao bị phạt bao nhiêu?

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi làm sai lệch kết quả thi đấu thể thao bị phạt bao nhiêu?

19/03/2019


bttop