Kiến thức HÀNH CHÍNH

Hiểu biết pháp luật Hành chính là rất cần thiết trong đời sống xã hội.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hành chính để Quý Khách hàng tham khảo.

Khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định bị xử phạt thế nào?

Khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định bị xử phạt thế nào?

Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành, doanh nghiệp khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định bị xử phạt thế nào?

18/11/2019


Công ty trả lương làm thêm giờ không đúng quy định bị xử phạt thế nào?

Công ty trả lương làm thêm giờ không đúng quy định bị xử phạt thế nào?

Theo quy định pháp luật hiện hành, nếu công ty trả lương làm thêm giờ không đúng quy định bị xử phạt thế nào? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

18/11/2019


Vi phạm quy định về chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin

Vi phạm quy định về chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin

Hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

12/11/2019


Xử phạt hành chính khi tổ chức thực hiện hành vi rửa tiền

Xử phạt hành chính khi tổ chức thực hiện hành vi rửa tiền

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính khi tổ chức thực hiện hành vi rửa tiền theo quy định pháp luật hiện hành.

12/11/2019


Vi phạm quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn của tổ chức tín dụng

Vi phạm quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn của tổ chức tín dụng

Theo quy định pháp luật hiện hành, mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn của tổ chức tín dụng là bao nhiêu? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

12/11/2019


Vi phạm quy định về duy trì dự trữ bắt buộc

Vi phạm quy định về duy trì dự trữ bắt buộc

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về duy trì dự trữ bắt buộc theo pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

12/11/2019


Vi phạm quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định

Vi phạm quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định

Hành vi vi phạm quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định sẽ bị xử phạt hành chính bao nhiêu? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

12/11/2019


Phát hiện tiền giả nhưng không thu giữ bị xử phạt thế nào?

Phát hiện tiền giả nhưng không thu giữ bị xử phạt thế nào?

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi phát hiện tiền giả nhưng không thu giữ bị xử phạt thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

12/11/2019


Vi phạm quy định về công cụ chuyển nhượng

Vi phạm quy định về công cụ chuyển nhượng

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về công cụ chuyển nhượng theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

12/11/2019


Vi phạm đồng tiền thanh toán trên thẻ bị xử phạt thế nào?

Vi phạm đồng tiền thanh toán trên thẻ bị xử phạt thế nào?

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm đồng tiền thanh toán trên thẻ bị xử phạt thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

12/11/2019


Vi phạm quy định thanh toán bằng tiền mặt

Vi phạm quy định thanh toán bằng tiền mặt

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định thanh toán bằng tiền mặt theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

12/11/2019


Vi phạm quy định về mua trái phiếu doanh nghiệp

Vi phạm quy định về mua trái phiếu doanh nghiệp

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm quy định về mua trái phiếu doanh nghiệp bị xử phạt hành chính như thế nào? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi.

12/11/2019


Xử phạt hành vi vay vốn thông qua khách hàng vay

Xử phạt hành vi vay vốn thông qua khách hàng vay

Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành mức xử phạt hành vi vay vốn thông qua khách hàng vay là bao nhiều? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

12/11/2019


Vi phạm quy định về nhận ủy thác và ủy thác

Vi phạm quy định về nhận ủy thác và ủy thác

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm quy định về nhận ủy thác và ủy thác bị xử phạt hành chính như thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

12/11/2019


Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau bị phạt như thế nào?

Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau bị phạt như thế nào?

Tôi có thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ với một cá nhân khác. Tôi muốn hỏi Luật sư việc mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau bị phạt như thế nào? Mong Luật tư vấn giúp tôi vấn đề này.

11/11/2019


Cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện bị phạt không?

Cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện bị phạt không?

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện bị phạt không? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

11/11/2019


Cấp tín dụng không có hợp đồng bị xử phạt thế nào?

Cấp tín dụng không có hợp đồng bị xử phạt thế nào?

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc cấp tín dụng không có hợp đồng bị xử phạt thế nào theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

11/11/2019


Miễn, giảm lãi suất cấp tín dụng không đúng quy định bị phạt thế nào?

Miễn, giảm lãi suất cấp tín dụng không đúng quy định bị phạt thế nào?

Theo quy định pháp luật hiện hành hành, việc miễn, giảm lãi suất cấp tín dụng không đúng quy định bị phạt thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

11/11/2019


Vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn, phí cung ứng dịch vụ

Vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn, phí cung ứng dịch vụ

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn, phí cung ứng dịch vụ là bao nhiêu? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

11/11/2019


Vi phạm quy định về chào bán, chuyển nhượng cổ phần

Vi phạm quy định về chào bán, chuyển nhượng cổ phần

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử hành chính phạt đối với vi phạm quy định về chào bán, chuyển nhượng cổ phần theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

11/11/2019


bttop