Kiến thức HÀNH CHÍNH

Hiểu biết pháp luật Hành chính là rất cần thiết trong đời sống xã hội.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hành chính để Quý Khách hàng tham khảo.

Vi phạm quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng

Vi phạm quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng

Mức xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng được pháp luật quy định như thế nào?

19/07/2019


Vi phạm về đo lường đối với phép đo nhóm 2

Vi phạm về đo lường đối với phép đo nhóm 2

Theo quy định pháp luật hiện hành, mức xử phạt hành chính đối với vi phạm về đo lường đối với phép đo nhóm 2 là bao nhiêu?

19/07/2019


Vi phạm của kỹ thuật viên hiệu chuẩn, tổ chức hiệu chuẩn

Vi phạm của kỹ thuật viên hiệu chuẩn, tổ chức hiệu chuẩn

Hành vi vi phạm của kỹ thuật viên hiệu chuẩn, tổ chức hiệu chuẩn sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào theo quy định pháp luật?

19/07/2019


Vi phạm trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2

Vi phạm trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2

Theo quy định của pháp luật, vi phạm trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2 sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

19/07/2019


Vi phạm trong buôn bán phương tiện đo

Vi phạm trong buôn bán phương tiện đo

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính vi phạm trong buôn bán phương tiện đo theo quy định pháp luật.

19/07/2019


Vi phạm trong sửa chữa phương tiện đo

Vi phạm trong sửa chữa phương tiện đo

Theo quy định pháp luật hiện hành, vi phạm trong sửa chữa phương tiện đo sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

19/07/2019


Vi phạm trong nhập khẩu phương tiện đo

Vi phạm trong nhập khẩu phương tiện đo

Theo quy định pháp luật hiện hành, vi phạm trong nhập khẩu phương tiện đo sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

19/07/2019


Vi phạm trong sản xuất phương tiện đo

Vi phạm trong sản xuất phương tiện đo

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính về vi phạm trong sản xuất phương tiện đo theo quy định pháp luật.

19/07/2019


Vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, buôn bán và sử dụng chất chuẩn, chuẩn đo lường

Vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, buôn bán và sử dụng chất chuẩn, chuẩn đo lường

Vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, buôn bán và sử dụng chất chuẩn, chuẩn đo lường sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào theo quy định pháp luật?

19/07/2019


Vi phạm trong giữ chuẩn quốc gia của tổ chức được chỉ định

Vi phạm trong giữ chuẩn quốc gia của tổ chức được chỉ định

Theo quy định pháp luật, mức xử phạt hành chính đối với vi phạm trong giữ chuẩn quốc gia của tổ chức được chỉ định là bao nhiêu?

19/07/2019


Vi phạm quy định về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng

Vi phạm quy định về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng

Mức xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng theo quy định pháp luật?

16/07/2019


Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền

Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền

Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền bị xử phạt hành chính bao nhiêu theo pháp luật hiện hành?

16/07/2019


Vi phạm quy định về rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý

Vi phạm quy định về rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý

Vi phạm quy định về rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý sẽ bị xử phạt hành chính ra sao theo quy định pháp luật?

16/07/2019


Vi phạm quy định về bảo vệ tiền Việt Nam

Vi phạm quy định về bảo vệ tiền Việt Nam

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về bảo vệ tiền Việt Nam theo quy định pháp luật để Quý khách hàng tham khảo.

16/07/2019


Vi phạm quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Vi phạm quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm quy định về hoạt động thẻ ngân hàng sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

16/07/2019


Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán

Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động thanh toán theo quy định pháp luật.

16/07/2019


Vi phạm quy định về thanh toán liên ngân hàng

Vi phạm quy định về thanh toán liên ngân hàng

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm quy định về thanh toán liên ngân hàng sẽ bị xử phạt hành chính ra sao?

16/07/2019


Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng

Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng

Theo quy định pháp luật hiện hành, vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

16/07/2019


Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối

Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối theo quy định pháp luật?

16/07/2019


Vi phạm quy định về bảo vệ lợi ích hợp pháp của khách hàng vay

Vi phạm quy định về bảo vệ lợi ích hợp pháp của khách hàng vay

Mức xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về bảo vệ lợi ích hợp pháp của khách hàng vay là bao nhiêu?

16/07/2019


bttop