Kiến thức HÀNH CHÍNH

Hiểu biết pháp luật Hành chính là rất cần thiết trong đời sống xã hội.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hành chính để Quý Khách hàng tham khảo.

Không lập sổ đăng ký thành viên bị xử phạt thế nào?

Không lập sổ đăng ký thành viên bị xử phạt thế nào?

Tôi đã thành lập công ty TNHH 2 thành viên được gần 3 năm, tuy nhiên chưa có sổ đăng ký thành viên. Nay bị cơ quan chức năng kiểm tra pháp hiện và lập biên bản. Vậy việc không lập sổ đăng ký thành viên bị xử phạt thế nào?

21/08/2020


Chồng có hành vi bạo lực gia đình có thể bị xử lý như thế nào?

Chồng có hành vi bạo lực gia đình có thể bị xử lý như thế nào?

Tôi lấy chồng được hơn 1 năm tuy nhiên trong suốt một năm này tôi luôn bị chồng đánh đập và chửi bới. Tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp việc chồng có hành vi bạo lực gia đình có thể bị xử lý như thế nào?

18/08/2020


Quy trình, thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Quy trình, thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Quy trình, thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

01/04/2020


Thủ tục thu tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thủ tục thu tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Quy định pháp luật hiện hành về thủ tục thu tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

01/04/2020


Thi hành biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt hành chính

Thi hành biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt hành chính

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc thi hành biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt hành chính theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

11/12/2019


Nộp tiền phạt vi phạm hành chính nhiều lần

Nộp tiền phạt vi phạm hành chính nhiều lần

Theo quy định pháp luật hiện hành, được nộp tiền phạt vi phạm hành chính nhiều lần trong trường hợp nào? Thời hạn và mức nộp ra sao? Mong được Luật sư tư vấn giúp.

11/12/2019


Thủ tục nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Thủ tục nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Tôi lần đầu bị xử phạt hành chính nên chưa rõ về thủ tục nộp tiền phạt vi phạm hành chính? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

11/12/2019


Hoãn thi hành quyết định phạt tiền vi phạm hành chính

Hoãn thi hành quyết định phạt tiền vi phạm hành chính

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền vi phạm hành chính theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

11/12/2019


Chuyển quyết định xử phạt hành chính để tổ chức thi hành

Chuyển quyết định xử phạt hành chính để tổ chức thi hành

Việc chuyển quyết định xử phạt hành chính để tổ chức thi hành được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

11/12/2019


Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành

Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

11/12/2019


Thi hành quyết định xử phạt hành chính không lập biên bản

Thi hành quyết định xử phạt hành chính không lập biên bản

Việc thi hành quyết định xử phạt hành chính không lập biên bản được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

11/12/2019


Nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Theo quy định pháp luật hiện hành, nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính bao gồm những gì? Mong được Luật sư tư vấn giúp.

11/12/2019


Phải làm sao khi hết thời hiệu xử phạt hành chính?

Phải làm sao khi hết thời hiệu xử phạt hành chính?

Luật sư tư vấn giúp tôi, theo quy định pháp luật hiện hành, phải làm sao khi hết thời hiệu xử phạt hành chính?

11/12/2019


Không được ra quyết định xử phạt hành chính trong trường hợp nào?

Không được ra quyết định xử phạt hành chính trong trường hợp nào?

Tôi đang tìm hiểu về lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính và có vướng mắc đối với vấn đề không được ra quyết định xử phạt hành chính trong trường hợp nào? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi.

11/12/2019


Chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt hành chính

Chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt hành chính

Quy định của pháp luật hiện hành về việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt hành chính? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

10/12/2019


Giải trình hành vi vi phạm hành chính

Giải trình hành vi vi phạm hành chính

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc giải trình hành vi vi phạm hành chính theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

10/12/2019


Xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính

Xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính

Theo quy định pháp luật hiện hành, xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt như thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

10/12/2019


Xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính

Xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính

Việc xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính được pháp luật quy định thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

10/12/2019


Thẩm quyền xử phạt hành chính của Cục Quản lý lao động ngoài nước

Thẩm quyền xử phạt hành chính của Cục Quản lý lao động ngoài nước

Quy định của pháp luật hiện hành về thẩm quyền xử phạt hành chính của Cục Quản lý lao động ngoài nước? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

10/12/2019


Thẩm quyền xử phạt hành chính của cơ quan thi hành án dân sự

Thẩm quyền xử phạt hành chính của cơ quan thi hành án dân sự

Thẩm quyền xử phạt hành chính của cơ quan thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

10/12/2019


bttop