Kiến thức HÀNH CHÍNH

Hiểu biết pháp luật Hành chính là rất cần thiết trong đời sống xã hội.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hành chính để Quý Khách hàng tham khảo.

Hành vi vi phạm về cung cấp bằng chứng giao dịch

Hành vi vi phạm về cung cấp bằng chứng giao dịch

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm về cung cấp bằng chứng giao dịch được quy định như thế nào?

15/03/2019


Vi phạm trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật

Vi phạm trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật

Mức xử phạt hành chính khi có hành vi vi phạm trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật theo quy định pháp luật?

15/03/2019


Hành vi vi phạm về trách nhiệm bảo hành hàng hóa

Hành vi vi phạm về trách nhiệm bảo hành hàng hóa

Hành vi vi phạm về trách nhiệm bảo hành hàng hóa bị xử phạt hành chính như thế nào theo quy định pháp luật?

15/03/2019


Vi phạm hợp đồng bán hàng tận cửa bị xử phạt ra sao?

Vi phạm hợp đồng bán hàng tận cửa bị xử phạt ra sao?

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề vi phạm hợp đồng bán hàng tận cửa bị xử phạt ra sao theo quy định pháp luật.

15/03/2019


Hành vi vi phạm về cung cấp dịch vụ liên tục

Hành vi vi phạm về cung cấp dịch vụ liên tục

Theo quy định pháp luật hiện hành, mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm về cung cấp dịch vụ liên tục là bao nhiêu?

15/03/2019


Hành vi vi phạm về hợp đồng giao kết từ xa

Hành vi vi phạm về hợp đồng giao kết từ xa

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc xử phạt hành chính hành vi vi phạm về hợp đồng giao kết từ xa theo quy định.

15/03/2019


Vi phạm về hình thức hợp đồng theo mẫu bị xử phạt thế nào?

Vi phạm về hình thức hợp đồng theo mẫu bị xử phạt thế nào?

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề vi phạm về hình thức hợp đồng theo mẫu bị xử phạt thế nào? theo quy định pháp luật?

15/03/2019


Hành vi vi phạm về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Hành vi vi phạm về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Hành vi vi phạm về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung bị xử phạt hành chính như thế nào?

15/03/2019


Vi phạm về hợp đồng giao kết với người tiêu dùng bị xử phạt thế nào?

Vi phạm về hợp đồng giao kết với người tiêu dùng bị xử phạt thế nào?

Quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề vi phạm về hợp đồng giao kết với người tiêu dùng bị xử phạt thế nào?

15/03/2019


Hành vi vi phạm về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng

Hành vi vi phạm về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng theo quy định pháp luật?

15/03/2019


Hành vi vi phạm về gia công hàng hóa có yếu tố nước ngoài

Hành vi vi phạm về gia công hàng hóa có yếu tố nước ngoài

Hành vi vi phạm về gia công hàng hóa có yếu tố nước ngoài bị xử phạt hành chính như thế nào theo quy định pháp luật?

15/03/2019


Hành vi vi phạm về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Hành vi vi phạm về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Hành vi vi phạm về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị xử phạt hành chính như thế nào?

15/03/2019


Vi phạm về hoạt động của cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế

Vi phạm về hoạt động của cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế

Mức xử phạt hành chính đối với vi phạm về hoạt động của cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế là bao nhiêu?

15/03/2019


Hành vi vi phạm về quá cảnh hàng hóa

 Hành vi vi phạm về quá cảnh hàng hóa

Luật sư cho tôi hỏi về mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm về quá cảnh hàng hóa là bao nhiêu?

15/03/2019


Hành vi vi phạm về chuyển khẩu hàng hóa

Hành vi vi phạm về chuyển khẩu hàng hóa

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm về chuyển khẩu hàng hóa theo quy định pháp luật.

15/03/2019


Hành vi vi phạm về ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

Hành vi vi phạm về ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

Hành vi vi phạm về ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa bị xử phạt hành chính bao nhiêu theo quy định pháp luật?

15/03/2019


Xử phạt vi phạm về hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu?

Xử phạt vi phạm về hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu?

Quy định của pháp luật hiện hành về việc xử phạt vi phạm về hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu?

15/03/2019


Hành vi vi phạm về hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Hành vi vi phạm về hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Hành vi vi phạm về hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu bị xử phạt hành chính như thế nào theo quy định pháp luật?

15/03/2019


Vi phạm về đại lý mua, bán hàng hóa, dịch vụ bị xử phạt thế nào

Vi phạm về đại lý mua, bán hàng hóa, dịch vụ bị xử phạt thế nào

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hành vi vi phạm về đại lý mua, bán hàng hóa, dịch vụ bị xử phạt thế nào?

15/03/2019


Hành vi vi phạm về ủy thác mua bán hàng hóa

Hành vi vi phạm về ủy thác mua bán hàng hóa

Theo quy định pháp luật hành vi vi phạm về ủy thác mua bán hàng hóa sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

15/03/2019


bttop