Kiến thức HÀNH CHÍNH

Hiểu biết pháp luật Hành chính là rất cần thiết trong đời sống xã hội.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hành chính để Quý Khách hàng tham khảo.

Hành vi vi phạm về môi giới thương mại

Hành vi vi phạm về môi giới thương mại

Hành vi vi phạm về môi giới thương mại sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào theo quy định pháp luật?

15/03/2019


Hành vi vi phạm về đại diện cho thương nhân

Hành vi vi phạm về đại diện cho thương nhân

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc xử phạt hành chính hành vi vi phạm về đại diện cho thương nhân theo quy định.

14/03/2019


Hành vi vi phạm về trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

Hành vi vi phạm về trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

Hành vi vi phạm về trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ bị xử phạt hành chính như thế nào?

14/03/2019


Hành vi găm hàng

Hành vi găm hàng

Luật sư tư vấn giúp tôi về việc xử phạt hành chính đối với hành vi găm hàng theo quy định pháp luật?

14/03/2019


Hành vi đầu cơ hàng hóa

Hành vi đầu cơ hàng hóa

Luật sư cho tôi hỏi về mức xử phạt hành chính đối với hành vi đầu cơ hàng hóa theo quy định pháp luật là bao nhiêu?

14/03/2019


Hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu?

14/03/2019


Bán rượu cho người chưa đủ 18 tuổi bị xử phạt không?

Bán rượu cho người chưa đủ 18 tuổi bị xử phạt không?

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề bán rượu cho người dưới 18 tuổi có bị xử phạt không theo quy định pháp luật.

14/03/2019


Hành vi vi phạm về bán sản phẩm rượu

Hành vi vi phạm về bán sản phẩm rượu

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc xử phạt hành chính hành vi vi phạm về bán sản phẩm rượu theo quy định pháp luật.

14/03/2019


Hành vi vi phạm về cung cấp thông tin và tác hại lạm dụng rượu

Hành vi vi phạm về cung cấp thông tin và tác hại lạm dụng rượu

Quy định của pháp luật về việc xử phạt hành chính hành vi vi phạm về cung cấp thông tin và tác hại lạm dụng rượu?

14/03/2019


Hành vi vi phạm về dán tem sản phẩm rượu sản xuất trong nước

Hành vi vi phạm về dán tem sản phẩm rượu sản xuất trong nước

Hành vi vi phạm về dán tem sản phẩm rượu sản xuất trong nước bị xử phạt hành chính như thế nào?

14/03/2019


Vi phạm về dán tem nhập khẩu đối với sản phẩm rượu nhập khẩu

Vi phạm về dán tem nhập khẩu đối với sản phẩm rượu nhập khẩu

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm về dán tem nhập khẩu đối với sản phẩm rượu nhập khẩu?

14/03/2019


Hành vi vi phạm về nhập khẩu rượu

Hành vi vi phạm về nhập khẩu rượu

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm về nhập khẩu rượu theo quy định pháp luật.

14/03/2019


Vi phạm điều kiện kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Vi phạm điều kiện kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Quy định của pháp luật hiện hành về mức xử phạt hành chính hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu?

14/03/2019


Hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh phân phối sản phẩm rượu

Hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh phân phối sản phẩm rượu

Hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh phân phối sản phẩm rượu bị xử phạt hành chính như thế nào?

14/03/2019


Hành vi vi phạm về sản xuất rượu công nghiệp

Hành vi vi phạm về sản xuất rượu công nghiệp

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc xử phạt hành chính hành vi vi phạm về sản xuất rượu công nghiệp theo quy định pháp luật.

14/03/2019


Hành vi vi phạm về sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Hành vi vi phạm về sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Hành vi vi phạm về sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh bị xử phạt hành chính như thế nào theo quy định pháp luật?

14/03/2019


Hành vi vi phạm về quản lý máy móc, thiết bị chuyên ngành sản xuất thuốc lá

Hành vi vi phạm về quản lý máy móc, thiết bị chuyên ngành sản xuất thuốc lá

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm về quản lý máy móc, thiết bị chuyên ngành sản xuất thuốc lá?

14/03/2019


Hành vi vi phạm về bán sản phẩm thuốc lá

 Hành vi vi phạm về bán sản phẩm thuốc lá

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính hành vi vi phạm về bán sản phẩm thuốc lá theo quy định pháp luật.

14/03/2019


Hành vi vi phạm về năng lực và sản lượng sản xuất thuốc lá

Hành vi vi phạm về năng lực và sản lượng sản xuất thuốc lá

Hành vi vi phạm về năng lực và sản lượng sản xuất thuốc lá sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào theo quy định pháp luật?

14/03/2019


Hành vi vi phạm về dán tem đối với thuốc lá tiêu thụ trong nước

Hành vi vi phạm về dán tem đối với thuốc lá tiêu thụ trong nước

Hành vi vi phạm về dán tem đối với thuốc lá tiêu thụ trong nước theo quy định pháp luật bị xử phạt hành chính như thế nào?

14/03/2019


bttop