Kiến thức HÀNH CHÍNH

Hiểu biết pháp luật Hành chính là rất cần thiết trong đời sống xã hội.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hành chính để Quý Khách hàng tham khảo.

Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được quy định như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

16/04/2019


Quản lý tương thích điện từ

Quản lý tương thích điện từ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quản lý tương thích điện từ theo quy định pháp luật để Quý khách hàng tham khảo.

16/04/2019


Vi phạm quy định về gây nhiễu có hại

Vi phạm quy định về gây nhiễu có hại

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về gây nhiễu có hại theo quy định pháp luật.

16/04/2019


Vi phạm quy định về quản lý tương thích điện từ

Vi phạm quy định về quản lý tương thích điện từ

Theo quy định pháp luật, mức xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về quản lý tương thích điện từ là bao nhiêu?

16/04/2019


Vi phạm quy định về an toàn bức xạ vô tuyến điện

Vi phạm quy định về an toàn bức xạ vô tuyến điện

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về an toàn bức xạ vô tuyến điện theo quy định pháp luật hiện hành.

16/04/2019


Vi phạm các quy định về chất lượng phát xạ vô tuyến điện

 Vi phạm các quy định về chất lượng phát xạ vô tuyến điện

Vi phạm các quy định về chất lượng phát xạ vô tuyến điện sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào theo quy định pháp luật?

16/04/2019


Vi phạm quy định về quy hoạch tần số vô tuyến điện

Vi phạm quy định về quy hoạch tần số vô tuyến điện

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm quy định về quy hoạch tần số vô tuyến điện sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

16/04/2019


Vi phạm các quy định về chứng chỉ vô tuyến điện viên

Vi phạm các quy định về chứng chỉ vô tuyến điện viên

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính đối với vi phạm các quy định về chứng chỉ vô tuyến điện viên để Quý khách hàng tham khảo.

16/04/2019


Vi phạm quy định về cung cấp, sử dụng thiết bị tần số vô tuyến điện không cần giấy phép

Vi phạm quy định về cung cấp, sử dụng thiết bị tần số vô tuyến điện không cần giấy phép

Vi phạm quy định về cung cấp, sử dụng thiết bị tần số vô tuyến điện không cần giấy phép sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

16/04/2019


Vi phạm quy định về đăng ký quốc tế về tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh

Vi phạm quy định về đăng ký quốc tế về tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh

Mức xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về đăng ký quốc tế về tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh là bao nhiêu?

16/04/2019


Vi phạm quy định về sử dụng chung tần số vô tuyến điện

 Vi phạm quy định về sử dụng chung tần số vô tuyến điện

Theo quy định pháp luật hiện hành, vi phạm quy định về sử dụng chung tần số vô tuyến điện bị xử phạt thế nào?

12/04/2019


Vi phạm quy định về thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện

 Vi phạm quy định về thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện để Quý khách hàng tham khảo.

12/04/2019


Vi phạm các quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Vi phạm các quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Vi phạm các quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện bị xử phạt hành bao nhiêu?

12/04/2019


Vi phạm quy định về thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Vi phạm quy định về thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Vi phạm quy định về thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào theo pháp luật hiện hành?

12/04/2019


Vi phạm quy định về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Vi phạm quy định về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định pháp luật.

12/04/2019


Vi phạm quy định về giấy phép trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

Vi phạm quy định về giấy phép trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

Theo quy định pháp luật hiện hành, vi phạm quy định về giấy phép trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện bị xử phạt như thế nào?

12/04/2019


Vi phạm quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin

Vi phạm quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin

Vi phạm quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin sẽ bị xử phạt hành chính bao nhiêu?

12/04/2019


Vi phạm quy định về sử dụng mạng nhằm chiếm đoạt tài sản

Vi phạm quy định về sử dụng mạng nhằm chiếm đoạt tài sản

Theo quy định của pháp luật, mức xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về sử dụng mạng nhằm chiếm đoạt tài sản là bao nhiêu?

12/04/2019


Vi phạm quy định về cung cấp, sử dụng trái phép thông tin trên mạng

Vi phạm quy định về cung cấp, sử dụng trái phép thông tin trên mạng

Vi phạm quy định về cung cấp, sử dụng trái phép thông tin trên mạng sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

12/04/2019


Làm giả chứng thư số bị xử phạt như thế nào?

Làm giả chứng thư số bị xử phạt như thế nào?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi làm giả chứng thư số bị xử phạt như thế nào?

12/04/2019


bttop