Kiến thức HÀNH CHÍNH

Hiểu biết pháp luật Hành chính là rất cần thiết trong đời sống xã hội.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hành chính để Quý Khách hàng tham khảo.

Hành vi vi phạm về dán tem nhập khẩu đối với thuốc lá nhập khẩu

 Hành vi vi phạm về dán tem nhập khẩu đối với thuốc lá nhập khẩu

Theo quy định pháp luật hành vi vi phạm về dán tem nhập khẩu đối với thuốc lá nhập khẩu bị xử phạt hành chính như thế nào?

14/03/2019


Hành vi vi phạm về mua bán, chuyển nhượng tem, giấy cuốn điếu

Hành vi vi phạm về mua bán, chuyển nhượng tem, giấy cuốn điếu

Hành vi vi phạm về mua bán, chuyển nhượng tem, giấy cuốn điếu bị xử phạt hành chính bao nhiêu?

14/03/2019


Hành vi vi phạm về kinh doanh nguyên liệu thuốc lá nhập lậu

Hành vi vi phạm về kinh doanh nguyên liệu thuốc lá nhập lậu

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm về kinh doanh nguyên liệu thuốc lá nhập lậu theo quy định pháp luật là bao nhiêu?

14/03/2019


Vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu bị xử phạt thế nào?

Vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu bị xử phạt thế nào?

Theo quy định pháp luật thì người có hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu bị xử phạt thế nào?

14/03/2019


Hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu

Hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu

Hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu bị xử phạt hành chính như thế nào theo pháp luật hiện hành?

14/03/2019


Hành vi vi phạm về điều kiện mua bán sản phẩm thuốc lá

Hành vi vi phạm về điều kiện mua bán sản phẩm thuốc lá

Theo quy định pháp luật hiện hành mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm về điều kiện mua bán sản phẩm thuốc lá là bao nhiêu?

14/03/2019


Hành vi vi phạm về giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Hành vi vi phạm về giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Hành vi vi phạm về giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá bị xử phạt hành chính bao nhiêu?

13/03/2019


Hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện

Hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện

Hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện bị xử phạt hành chính bao nhiêu?

13/03/2019


Hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh

Hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh

Mức xử phạt hành chính đối đối với hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh?

13/03/2019


Hành vi vi phạm về kinh doanh hàng hóa bị áp dụng biện pháp khẩn cấp

Hành vi vi phạm về kinh doanh hàng hóa bị áp dụng biện pháp khẩn cấp

Hành vi vi phạm về kinh doanh hàng hóa bị áp dụng biện pháp khẩn cấp bị xử phạt hành chính ra sao?

13/03/2019


Hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu

Hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu

Luật sư cho tôi hỏi về mức xử phạt hành chính đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu theo quy định pháp luật?

13/03/2019


Hành vi sản xuất tem, nhãn, bao bì giả

Hành vi sản xuất tem, nhãn, bao bì giả

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi sản xuất tem, nhãn, bao bì giả là bao nhiêu theo quy định pháp luật?

13/03/2019


Hành vi buôn bán tem, nhãn, bao bì giả

Hành vi buôn bán tem, nhãn, bao bì giả

Luật sư cho tôi hỏi về mức xử phạt hành chính khi có hành vi buôn bán tem, nhãn, bao bì giả là bao nhiêu?

13/03/2019


Hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa

Hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa

Hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa bị xử phạt hành chính bao nhiêu?

13/03/2019


Hành vi sản xuất hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng

Hành vi sản xuất hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng

Quy định của pháp luật về mức xử phạt đối với hành vi sản xuất hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng?

13/03/2019


Hành vi buôn bán hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng

Hành vi buôn bán hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng

Hành vi buôn bán hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng bị xử phạt hành chính ra sao?

13/03/2019


Mức xử phạt hành chính khi vận chuyển hàng cấm

Mức xử phạt hành chính khi vận chuyển hàng cấm

Mức xử phạt hành chính khi vận chuyển hàng cấm được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

13/03/2019


Hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm

Hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm

Hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm bị bị xư rphatj như thế nào theo quy định pháp luật?

13/03/2019


Hành vi kinh doanh dịch vụ cấm

 Hành vi kinh doanh dịch vụ cấm

Luật sư cho tôi hỏi về mức xử phạt hành chính đối với hành vi kinh doanh dịch vụ cấm là bao nhiêu?

13/03/2019


Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo Giấy phép kinh doanh

 Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo Giấy phép kinh doanh

Quy định của pháp luật về mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo Giấy phép kinh doanh?

13/03/2019


bttop