MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐO ĐẠC XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT VI PHẠM

07/09/2018

Thông báo kết quả đo đạc xác định diện tích đất vi phạm ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính.

 

ĐƠN VỊ ĐO ĐẠC:
…………………………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../…..

….., ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO

Kết quả đo đạc xác định diện tích đất vi phạm

- Tên người nhận thông báo:...............................................................................................

- Địa chỉ:.............................................................................................................................

Đơn vị đo đạc thông báo kết quả đo đạc xác định diện tích đất vi phạm như sau:

(1) Thửa đất đo đạc:

- Số hiệu thửa: …….; số hiệu tờ bản đồ:……..

- Địa chỉ thửa đất:...............................................................................................................

(2) Diện tích đất có vi phạm sau khi đo đạc được xác định là: …….m2

(Kèm theo Thông báo này là bản trích đo địa chính diện tích đất có vi phạm)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ gọi 1900 6179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY. 

bttop