MẪU ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT MỚI NHẤT

18/05/2018

Dưới đây là mẫu đơn xin thuê đất do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Đất đai Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

--------------------

................., ngày ...... tháng ...... năm 20….

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT

 

  Kính gửi:      Thủ tướng Chính phủ:

 

UBND tính (thành phố trực thuộc Trung ương)

 

(Trích lục bản đồ địa chính khu đất)

 

Tên Tổ chức (hoặc cá nhân) xin thuê đất:..................................................................

 

Quyết định (giấy phép) thành lập:..............................................................................

 

Địa chỉ:..................................................................... Điện thoại:...............................

 

Vị trí khu đất xin thuê:...............................................................................................

 

Diện tích thuê:...........................................................................................................

 

Thời hạn thuê:...........................................................................................................

 

Mục đích sử dụng:....................................................................................................

 

Cam kết:

-        Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

-        Trả tiền thuê đất đủ, đúng hạn;

-        Các cam kết khác (nếu có)…

                         Tổ chức (hoặc cá nhân) thuê đất

(ký rõ họ tên)

Trên đây là các nội dung tư vấn về mẫu đơn xin thuê đất để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop