MẤU THÔNG BÁO NỘP TIỀN ĐO ĐẠC XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT VI PHẠM

07/09/2018

Thông báo nộp tiền đo đạc xác định diện tích đất vi phạm ban hành kèm theo thông tư liên tịch số 12/2016/ttlt-btnmt-btc ngày 24 tháng 6 năm 2016 của bộ tài nguyên và môi trường và bộ tài chính.

CƠ QUAN THÔNG BÁO
…………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: …../…..

….., ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO

Nộp tiền đo đạc xác định diện tích đất vi phạm

Căn cứ quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ kết quả đo đạc của đơn vị đo đạc và chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

Cơ quan thanh tra, kiểm tra ………………. thông báo việc nộp tiền đo đạc xác định diện tích đất vi phạm như sau:

- Tên người nộp tiền:..........................................................................................................

- Địa chỉ:.............................................................................................................................

- Số tiền phải nộp: ……………….đồng

(Bằng chữ:......................................................................................................................... )

- Địa Điểm nộp:...................................................................................................................

- Cấp ngân sách hưởng thụ:...............................................................................................

- Thời hạn nộp trước ngày....tháng....năm..........................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THANH TRA, KIỂM TRA……….
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ gọi 1900 6179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY. 

bttop