Mẫu đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

05/01/2018

Mẫu số 04a/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định mẫu đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Link mẫu đơn tại đây

 

Khách hàng cần hỗ trợ tư vấn miễn phí, xin liên hệ với chúng tôi qua Tổng đài 1900 6179

bttop