KIẾN THỨC PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Kiến thức pháp luật hình sự là nội dung được nhiều người quan tâm. Với số lượng Văn bản rất lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng đăng tải, cập nhật đầy đủ các quy định để Quý Khách hàng tham khảo.

Tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người nước ngoài tiếp xúc lãnh sự

Tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người nước ngoài tiếp xúc lãnh sự

Quy định về việc tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người nước ngoài tiếp xúc lãnh sự?

02/04/2019


Xác định quốc tịch của người bị tạm giữ, người bị tạm giam

Xác định quốc tịch của người bị tạm giữ, người bị tạm giam

Trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam là người nước ngoài thì cần xác định quốc tịch của người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

02/04/2019


Kinh phí và các điều kiện bảo đảm an táng người bị tạm giữ, tạm giam chết

Kinh phí và các điều kiện bảo đảm an táng người bị tạm giữ, tạm giam chết

Kinh phí và các điều kiện bảo đảm an táng người bị tạm giữ, người bị tạm giam chết được trích xuất được pháp luật quy định như thế nào?

02/04/2019


Kinh phí bảo đảm việc áp giải và chế độ ăn đối với người được trích xuất

Kinh phí bảo đảm việc áp giải và chế độ ăn đối với người được trích xuất

Kinh phí bảo đảm việc áp giải và chế độ ăn đối với người được trích xuất được pháp luật quy định như thế nào?

02/04/2019


Chế độ cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ

Chế độ cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ

Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ được pháp luật quy định như thế nào?

02/04/2019


Kinh phí chăm sóc y tế cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam

Kinh phí chăm sóc y tế cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam

Kinh phí khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc y tế và phòng chống dịch bệnh cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

02/04/2019


Chế độ mặc và tư trang của người bị tạm giữ, người bị tạm giam

Chế độ mặc và tư trang của người bị tạm giữ, người bị tạm giam

Chế độ mặc và tư trang của người bị tạm giữ, người bị tạm giam được sử dụng quần, áo, chăn, chiếu, màn và các đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt của cá nhân, nếu thiếu thì cơ sở giam giữ cho mượn theo tiêu chuẩn.

02/04/2019


Tổ chức bếp ăn phục vụ người bị tạm giữ, người bị tạm giam

Tổ chức bếp ăn phục vụ người bị tạm giữ, người bị tạm giam

Mỗi cơ sở giam giữ được tổ chức bếp ăn phục vụ người bị tạm giữ, tạm giam phải có đủ các dụng cụ cần thiết để bảo quản lương thực, thực phẩm, phục vụ việc nấu ăn, cung cấp suất ăn, nước uống cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam phù hợp với địa điểm, quy mô.

02/04/2019


Định mức ăn của người bị tạm giữ, người bị tạm giam

Định mức ăn của người bị tạm giữ, người bị tạm giam

Định mức ăn của người bị tạm giữ được tính theo ngày trên cơ sở định mức ăn của người bị tạm giam.

02/04/2019


Kinh phí bảo đảm cho hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Kinh phí bảo đảm cho hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Kinh phí bảo đảm cho hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

02/04/2019


Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại trong thực hiện đặc xá

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại trong thực hiện đặc xá

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại trong thực hiện đặc xá được quy định như thế nào?

14/02/2019


Thực hiện Quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt

Thực hiện Quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt

Vấn đề thực hiện Quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt được quy định như thế nào theo pháp luật mới nhất?

14/02/2019


Trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt

Trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt

Quy định pháp luật mới nhất về trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt?

14/02/2019


Quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá

Quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá

Quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

14/02/2019


Thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá

Thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá

Vấn đề thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá được quy định như thế nào thep pháp luật hiện hành?

14/02/2019


Hồ sơ đề nghị đặc xá

Hồ sơ đề nghị đặc xá

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về hồ sơ đề nghị đặc xá theo quy định của pháp luật hiện hành.

14/02/2019


Quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá

Quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá theo quy định pháp luật.

14/02/2019


Các trường hợp không được đề nghị đặc xá

Các trường hợp không được đề nghị đặc xá

Theo quy định pháp luật mới nhất thì có các trường hợp không được đề nghị đặc xá nào?

14/02/2019


Điều kiện của người được đề nghị đặc xá

Điều kiện của người được đề nghị đặc xá

Luật sư cho tôi hỏi theo quy định pháp luật thì điều kiện của người được đề nghị đặc xá bao gồm những gì?

14/02/2019


Điều kiện để được ra tù trước thời hạn

Điều kiện để được ra tù trước thời hạn

Luật sư cho tôi hỏi về những điều kiện để được ra tù trước thời hạn theo quy định pháp luật mới nhất?

14/01/2019


bttop