KIẾN THỨC PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Kiến thức pháp luật hình sự là nội dung được nhiều người quan tâm. Với số lượng Văn bản rất lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng đăng tải, cập nhật đầy đủ các quy định để Quý Khách hàng tham khảo.

CHẾ ĐỘ ĂN, Ở , QUẢN LÝ GIAM GIỮ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH

CHẾ ĐỘ ĂN, Ở , QUẢN LÝ GIAM GIỮ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH

Người bị kết án tử hình đang bị tạm giam được hưởng chế độ ăn, mặc, sinh hoạt, chăm sóc y tế, nhận quà, gửi, nhận thư, sách, báo, tài liệu như người bị tạm giam khác.

19/09/2018


CHẾ ĐỘ ĂN, Ở CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM LÀ PHỤ NỮ MANG THAI HOẶC NUÔI CON DƯỚI 36 THÁNG

CHẾ ĐỘ ĂN, Ở CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM LÀ PHỤ NỮ MANG THAI HOẶC NUÔI CON DƯỚI 36 THÁNG

Người bị tạm giữ, người bị tạm giam là phụ nữ có thai được bố trí nơi ở hợp lý, được khám thai, được chăm sóc y tế, được hưởng chế độ ăn uống bảo đảm sức khỏe; nếu sinh con thì được bảo đảm tiêu chuẩn, định lượng ăn theo chỉ dẫn của y sĩ hoặc bác sĩ, được cấp thực phẩm, đồ dùng, thuốc men cần thiết cho việc chăm sóc trẻ sơ sinh.

19/09/2018


CHẾ ĐỘ GẶP NGƯỜI BÀO CHỮA CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM DƯỚI 18 TUỔI

CHẾ ĐỘ GẶP NGƯỜI BÀO CHỮA CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM DƯỚI 18 TUỔI

Chế độ gặp người bào chữa đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người dưới 18 tuổi được pháp luật quy định như thế nào?

19/09/2018


CHẾ ĐỘ ĂN, Ở, QUẢN LÝ CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM DƯỚI 18 TUỔI

CHẾ ĐỘ ĂN, Ở, QUẢN LÝ CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM DƯỚI 18 TUỔI

Chế độ ăn, ở và quản lý đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người dưới 18 tuổi được pháp luật quy định như thế nào?

19/09/2018


CHẾ ĐỘ SINH HOẠT TINH THẦN CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT TINH THẦN CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Chế độ sinh hoạt tinh thần đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

19/09/2018


CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC Y TẾ CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC Y TẾ CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Chế độ chăm sóc y tế đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

19/09/2018


CHẾ ĐỘ THƯ TỪ, SÁCH, BÁO, TÀI LIỆU CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

CHẾ ĐỘ THƯ TỪ, SÁCH, BÁO, TÀI LIỆU CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Chế độ gửi, nhận thư, sách, báo và tài liệu của người bị tạm giữ, người bị tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

19/09/2018


CHẾ ĐỘ MẶC, TƯ TRANG CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

CHẾ ĐỘ MẶC, TƯ TRANG CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Trong thời gian tạm giam, giữ Chế độ mặc và tư trang của người bị tạm giữ, người bị tạm giam được đảm bảo. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được sử dụng quần áo, chăn, chiếu, màn và các đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt của cá nhân; nếu thiếu thì cơ sở giam giữ cho mượn.

19/09/2018


CHẾ ĐỘ ĂN, Ở CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

CHẾ ĐỘ ĂN, Ở CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Chế độ ăn, ở Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được bảo đảm tiêu chuẩn định lượng về gạo, rau, thịt, cá, đường, muối, nước chấm, bột ngọt, chất đốt, điện, nước sinh hoạt.

19/09/2018


TRƯỜNG HỢP NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM CHẾT

TRƯỜNG HỢP NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM CHẾT

Trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam chết trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam thì thủ trưởng cơ sở giam giữ phải tổ chức bảo vệ hiện trường, thông báo ngay cho Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát có thẩm quyền để tiến hành xác định nguyên nhân chết.

19/09/2018


TRƯỜNG HỢP NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM BỎ TRỐN

TRƯỜNG HỢP NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM BỎ TRỐN

Khi người bị tạm giữ, người bị tạm giam bỏ trốn, thủ trưởng cơ sở giam giữ phải tổ chức truy bắt ngay, lập biên bản; đồng thời, thông báo ngay cho cơ quan đang thụ lý vụ án và Viện kiểm sát có thẩm quyền phối hợp xử lý.

19/09/2018


QUẢN LÝ TƯ TRANG CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

QUẢN LÝ TƯ TRANG CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Người bị tạm giữ, người bị tạm giam chỉ được đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam đồ dùng cần thiết cho cá nhân. Đồ vật, tư trang, tiền và tài sản khác của người bị tạm giữ, tạm giam mang theo phải gửi lưu ký tại nơi quy định của cơ sở giam giữ.

19/09/2018


KỶ LUẬT NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

KỶ LUẬT NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Khi người bị tạm giữ, tạm giam vi phạm nội quy của cơ sở giam giữ, chế độ quản lý giám giữ sẽ bị xử lý như thế nào?

19/09/2018


VIỆC GẶP NGUỜI BÀO CHỮA CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

VIỆC GẶP NGUỜI BÀO CHỮA CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Người bào chữa được gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam để thực hiện bào chữa theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự .

18/09/2018


CHUYỂN GIAO NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

CHUYỂN GIAO NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Cơ sở giam giữ có trách nhiệm chuyển giao người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong các trường hợp nào?

18/09/2018


NỘI DUNG LỆNH TRÍCH XUẤT NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

NỘI DUNG LỆNH TRÍCH XUẤT NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Nội dung lệnh trích xuất người bị tạm giữ, người bị tạm giam bao gồm những nội dung gì?

18/09/2018


KHI NÀO THỰC HIỆN TRÍCH XUẤT NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

KHI NÀO THỰC HIỆN TRÍCH XUẤT NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Việc trích xuất người bị tạm giữ, người bị tạm giam chỉ được thực hiện khi có lệnh trích xuất của người có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

18/09/2018


CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Chế độ quản lý đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam đươc pháp luật quy định như thế nào?

18/09/2018


PHÂN LOẠI QUẢN LÝ NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

PHÂN LOẠI QUẢN LÝ NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Phân loại quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam đươc pháp luật quy định như thế nào?

18/09/2018


HỒ SƠ QUẢN LÝ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

HỒ SƠ QUẢN LÝ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam  đươc pháp luật quy định như thế nào? Quyết định của cơ quan có thẩm quyền đưa người bị kết án phạt tù đến nơi chấp hành án có thuộc Hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam  không?

18/09/2018


bttop