KIẾN THỨC PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Kiến thức pháp luật hình sự là nội dung được nhiều người quan tâm. Với số lượng Văn bản rất lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng đăng tải, cập nhật đầy đủ các quy định để Quý Khách hàng tham khảo.

Nguyên tắc thực hiện đặc xá

Nguyên tắc thực hiện đặc xá

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nguyên tắc thực hiện đặc xá theo quy định pháp luật mới nhất.

02/01/2019


Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng hình sự

Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng hình sự

Trong lĩnh vực tố tụng hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng bao gồm những ai?

22/11/2018


Những hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự

Những hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự

Trong quá trình thi hành án hình sự, các cá nhân, tổ chức thi hành cần lưu ý không thực hiện những hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự.

29/10/2018


Nguyên tắc thi hành án hình sự

Nguyên tắc thi hành án hình sự

Việc thi hành án hình sự phải thực hiện theo đúng nguyên tắc nhất định. Vậy nguyên tắc thi hành án hình sự bao gồm những gì?

29/10/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐẾN TIẾP XÚC VỚI LÃNH SỰ

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐẾN TIẾP XÚC VỚI LÃNH SỰ

Trách nhiệm của người đến tiếp xúc lãnh sự được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ THEO DÕI TIẾP XÚC VỚI LÃNH SỰ

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ THEO DÕI TIẾP XÚC VỚI LÃNH SỰ

Trách nhiệm của cán bộ theo dõi tiếp xúc lãnh sự được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG VIỆC TỔ CHỨC TIẾP XÚC VỚI LÃNH SỰ

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG VIỆC TỔ CHỨC TIẾP XÚC VỚI LÃNH SỰ

Trách nhiệm của các cơ quan trong tổ chức tiếp xúc lãnh sự được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


TRƯỜNG HỢP KHÔNG GIẢI QUYẾT TIẾP XÚC VỚI LÃNH SỰ

TRƯỜNG HỢP KHÔNG GIẢI QUYẾT TIẾP XÚC VỚI LÃNH SỰ

Các trường hợp không giải quyết tiếp xúc lãnh sự được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


NGƯỜI BỊ TẠM GIỮA, TẠM GIAM LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TIẾP XÚC VỚI LÃNH SỰ

NGƯỜI BỊ TẠM GIỮA, TẠM GIAM LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TIẾP XÚC VỚI LÃNH SỰ

Tiếp xúc lãnh sự là gì? Cơ quan nào trực tiếp tiếp nhận các yêu cầu tiếp xúc lãnh sự? Việc tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người nước ngoài tiếp xúc lãnh sự được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


XÁC ĐỊNH QUỐC TỊCH NGƯỜI BỊ TẠM GIỮA, TẠM GIAM

XÁC ĐỊNH QUỐC TỊCH NGƯỜI BỊ TẠM GIỮA, TẠM GIAM

Trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam khai báo là người nước ngoài, cơ quan đang thụ lý vụ án phải gửi văn bản đến Bộ Ngoại giao đề nghị xác nhận quốc tịch của người bị tạm giữ, tạm giam và thông báo cho cơ quan đang thụ lý vụ án và cơ sở giam giữ biết để phối hợp quản lý.

20/09/2018


KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO VIỆC AN TÁNG NGƯỜI BỊ TẠM GIỮA, TẠM GIAM CHẾT

KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO VIỆC AN TÁNG NGƯỜI BỊ TẠM GIỮA, TẠM GIAM CHẾT

Kinh phí và các điều kiện bảo đảm an táng người bị tạm giữ, người bị tạm giam chết được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO VIỆC ÁP GIẢI, ĂN VỚI NGƯỜI ĐƯỢC TRÍCH XUẤT

KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO VIỆC ÁP GIẢI, ĂN VỚI NGƯỜI ĐƯỢC TRÍCH XUẤT

Kinh phí bảo đảm việc áp giải và chế độ ăn đối với người được trích xuất được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC TRẺ EM DƯỚI 36 THÁNG Ở CÙNG MẸ TRONG CƠ SỞ GIAM GIỮ

CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC TRẺ EM DƯỚI 36 THÁNG Ở CÙNG MẸ TRONG CƠ SỞ GIAM GIỮ

Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


KINH PHÍ CHO CHẾ ĐỘ Ý TẾ CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

KINH PHÍ CHO CHẾ ĐỘ Ý TẾ CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Kinh phí khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc y tế và phòng chống dịch bệnh cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


TƯ TRANG CHO NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

TƯ TRANG CHO NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Chế độ mặc và tư trang của người bị tạm giữ, người bị tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


TỔ CHỨC BẾP ĂN CHO NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

TỔ CHỨC BẾP ĂN CHO NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Tổ chức bếp ăn phục vụ người bị tạm giữ, người bị tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


ĐỊNH MỨC ĂN CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

ĐỊNH MỨC ĂN CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Định mức ăn của người bị tạm giữ, người bị tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA VIỆM KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

TRÁCH NHIỆM CỦA VIỆM KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ QUỐC PHÒNG TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ QUỐC PHÒNG TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ CÔNG AN TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ CÔNG AN TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Trách nhiệm của Bộ Công an trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


bttop