SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Dịch vụ pháp lý về Sở hữu trí tuệ là một trong những lĩnh vực thế mạnh của Luật Huy Thành. Với đội ngũ Luật sư kinh nghiệm, chuyên sâu sẽ hỗ trợ tốt nhất cho Quý Khách hàng trong quá trình đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của mình.

ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU?

ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU?

Tôi muốn đăng ký sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Vậy, đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có những yêu cầu gì, có cần quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể không?

10/04/2018


ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP?

ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP?

Tôi muốn đăng ký sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp. Vậy, đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp có những yêu cầu gì?

10/04/2018


ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ?

ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ?

Tôi muốn đăng ký sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Vậy, đơn đăng ký bảo hộ sáng chế có những yêu cầu gì?

10/04/2018


HỦY BỎ HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ?

HỦY BỎ HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ?

Tôi muốn sửa đổi văn bằng bảo hộ. Vậy, việc sửa đổi có làm cho hiệu lực văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ không?

10/04/2018


CHẤM DỨT HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ?

CHẤM DỨT HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ?

Tôi đã được cấp Bằng độc quyền qáng sáng chế. Vậy, trong trường hợp nào thì chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ?

10/04/2018


HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH ĐƯỢC LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH ĐƯỢC LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Những hành vi nào bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh?

09/04/2018


HÀNH VI XÂM PHẠM ĐỐI VỚI BÍ MẬT KINH DOANH?

HÀNH VI XÂM PHẠM ĐỐI VỚI BÍ MẬT KINH DOANH?

Những hành vi nào bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh?

09/04/2018


HÀNH VI XÂM PHẠM ĐỐI VỚI TÊN THƯƠNG MẠI?

HÀNH VI XÂM PHẠM ĐỐI VỚI TÊN THƯƠNG MẠI?

Những hành vi nào bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với tên thương mại?

09/04/2018


QUYỀN NGĂN CẤM NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG BÍ MẬT KINH DOANH

QUYỀN NGĂN CẤM NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG BÍ MẬT KINH DOANH

Tôi được cấp văn bằng bảo hộ đối với bí mật kinh doanh. Vậy có phải tôi có quyền cấm người khác sử dụng bí mật kinh doanh trong mọi trường hợp không?

09/04/2018


VĂN BẢN YÊU CẦU HỦY BỎ HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ CẦN NHỮNG TÀI LIỆU GÌ?

VĂN BẢN YÊU CẦU HỦY BỎ HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ CẦN NHỮNG TÀI LIỆU GÌ?

Tôi được cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế, nhưng do lý do cá nhân nên tôi muốn hủy bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ. Vậy văn bản yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ cần những tài liệu gì?

09/04/2018


QUYỀN CỦA TÁC GIẢ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP?

QUYỀN CỦA TÁC GIẢ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP?

Tác giả kiểu dáng công nghiệp là gì. Quyền của tác giả kiểu dáng công nghiệp?

09/04/2018


CHỦ SỞ HỮU ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ?

CHỦ SỞ HỮU ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ?

Sở hữu công nghiệp bao gồm những đối tượng nào. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp là gì?

09/04/2018


NỘI DUNG HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

Tôi đã đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, nay tôi muốn chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Vậy, nội dung hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp bao gồm những gì?

09/04/2018


HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP BAO GỒM NHỮNG DẠNG NÀO?

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP BAO GỒM NHỮNG DẠNG NÀO?

Tôi đã đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, nay tôi muốn chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Vậy, hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp bao gồm những dạng nào?

09/04/2018


HẠN CHẾ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

HẠN CHẾ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

Tôi là chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp. Vậy, trong tất cả các trường hợp tôi đều được chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp không ?

09/04/2018


NGHĨA VỤ TRẢ THÙ LAO CHO TÁC GIẢ SÁNG CHẾ?

NGHĨA VỤ TRẢ THÙ LAO CHO TÁC GIẢ SÁNG CHẾ?

Chủ sở hữu có nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả sáng chế không. Nếu có, mức thù lao tối thiểu mà chủ sở hữu phải trả cho tác giả sáng chế là bao nhiêu?

09/04/2018


NỘI DUNG HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

Tôi đã đăng ký quyền sở hữu công nghiệp và muốn chuyển nhượng quyền sử hữu công nghiệp. Vậy, hợp đồng chuyển nhượng bao gồm những nội dung gì?

09/04/2018


ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

Tôi muốn hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Vậy, điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là gì?

09/04/2018


ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

Tôi muốn kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Vậy, điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là gì?

09/04/2018


PHẠM VI ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

PHẠM VI ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Tôi là người đại diện sở hữu công nghiệp. Vậy, phạm vi đại diện của người đại diện sở hữu công nghiệp được pháp luật sở hữu trí tuệ quy định như thế nào?

09/04/2018


bttop