SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Dịch vụ pháp lý về Sở hữu trí tuệ là một trong những lĩnh vực thế mạnh của Luật Huy Thành. Với đội ngũ Luật sư kinh nghiệm, chuyên sâu sẽ hỗ trợ tốt nhất cho Quý Khách hàng trong quá trình đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của mình.

VĂN BẢN YÊU CẦU HỦY BỎ HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ CẦN NHỮNG TÀI LIỆU GÌ?

VĂN BẢN YÊU CẦU HỦY BỎ HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ CẦN NHỮNG TÀI LIỆU GÌ?

Tôi được cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế, nhưng do lý do cá nhân nên tôi muốn hủy bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ. Vậy văn bản yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ cần những tài liệu gì?

09/04/2018


QUYỀN CỦA TÁC GIẢ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP?

QUYỀN CỦA TÁC GIẢ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP?

Tác giả kiểu dáng công nghiệp là gì. Quyền của tác giả kiểu dáng công nghiệp?

09/04/2018


CHỦ SỞ HỮU ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ?

CHỦ SỞ HỮU ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ?

Sở hữu công nghiệp bao gồm những đối tượng nào. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp là gì?

09/04/2018


NỘI DUNG HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

Tôi đã đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, nay tôi muốn chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Vậy, nội dung hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp bao gồm những gì?

09/04/2018


HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP BAO GỒM NHỮNG DẠNG NÀO?

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP BAO GỒM NHỮNG DẠNG NÀO?

Tôi đã đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, nay tôi muốn chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Vậy, hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp bao gồm những dạng nào?

09/04/2018


HẠN CHẾ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

HẠN CHẾ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

Tôi là chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp. Vậy, trong tất cả các trường hợp tôi đều được chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp không ?

09/04/2018


NGHĨA VỤ TRẢ THÙ LAO CHO TÁC GIẢ SÁNG CHẾ?

NGHĨA VỤ TRẢ THÙ LAO CHO TÁC GIẢ SÁNG CHẾ?

Chủ sở hữu có nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả sáng chế không. Nếu có, mức thù lao tối thiểu mà chủ sở hữu phải trả cho tác giả sáng chế là bao nhiêu?

09/04/2018


NỘI DUNG HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

Tôi đã đăng ký quyền sở hữu công nghiệp và muốn chuyển nhượng quyền sử hữu công nghiệp. Vậy, hợp đồng chuyển nhượng bao gồm những nội dung gì?

09/04/2018


ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

Tôi muốn hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Vậy, điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là gì?

09/04/2018


ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

Tôi muốn kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Vậy, điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là gì?

09/04/2018


PHẠM VI ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

PHẠM VI ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Tôi là người đại diện sở hữu công nghiệp. Vậy, phạm vi đại diện của người đại diện sở hữu công nghiệp được pháp luật sở hữu trí tuệ quy định như thế nào?

09/04/2018


HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Tôi muốn chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp. Vậy, hồ sơ đăng ký hợp đồng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm những tài liệu gì?

09/04/2018


THỦ TỤC CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ?

THỦ TỤC CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ?

Thủ tục chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế?

09/04/2018


CĂN CỨ BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ?

CĂN CỨ BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ?

Trong trường hợp nào chủ sở hữu bắt buộc phải chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế?

09/04/2018


TỪ CHỐI CẤP VĂN BẰNG BẢO HỘ

TỪ CHỐI CẤP VĂN BẰNG BẢO HỘ

Tôi nộp đơn xin đăng ký văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế, nhưng Cục sở hữu trí tuệ lại từ chối cấp văn bằng. Vậy, trường hợp nào thì cơ quan có thẩm quyền từ chối cấp văn bằng bảo hộ?

09/04/2018


HỦY BỎ HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG?

HỦY BỎ HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG?

Tôi đã được cấp bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng. Vậy, hiệu lực bằng bảo hộ có thể bị hủy bỏ không? 

06/04/2018


ĐÌNH CHỈ, PHỤC HỒI HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG?

ĐÌNH CHỈ, PHỤC HỒI HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG?

Tôi đã được cấp bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.vậy, hiệu lực bằng bảo hộ có thể bị đình chỉ không? Nếu có thì làm thế nào để phục hồi lại hiệu lực của bằng bảo hộ giống cây trồng?

06/04/2018


HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG?

HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG?

Tôi đã được cấp bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng. vậy, hiệu lực của bằng bảo hộ giống cây trồng được pháp luật quy định như thế nào?

06/04/2018


ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRÔNG?

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRÔNG?

Tôi muốn đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng. Vậy, điều kiện bảo hộ quyền đối với giống cây trồng được pháp luật quy định như thế nào?

06/04/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG?

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG?

Tôi muốn đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng. vậy, thủ tục đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng được pháp luật quy định như thế nào?

06/04/2018


bttop