Bản mô tả sáng chế bao gồm những gì?

09/10/2019

Chào luật sư, tôi đang thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế. Vậy luật sư cho tôi hỏi cấu tạo của bản mô tả sáng chế gồm những gì?

Chào bạn, trước hết, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Qua tìm hiểu, chúng tôi đưa ra tư vấn về những thành phần trong bản mô tả sáng chế như sau:

Căn cứ Khoản 23.6, Điều 23, TT 01/2007/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung bởi TT 16/2016/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định chính phủ, hướng dân thi hành 1 số điều Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp quy định:

23. Yêu cầu đối với đơn đăng ký sáng chế

23.6 Yêu cầu đối với bản mô tả sáng chế

b) Phần mô tả phải bao gồm các nội dung được thể hiện theo trình tự sau đây:

(i) Tên sáng chế: thể hiện vắn tắt đối tượng hoặc các đối tượng cần bảo hộ (sau đây gọi là “đối tượng”); tên sáng chế phải ngắn gọn, chính xác và không được mang tính khuếch trương hoặc quảng cáo;

(ảnh minh họa: bản mô tả sáng chế gồm những gì)

(ii) Lĩnh vực sử dụng sáng chế: lĩnh vực trong đó đối tượng được sử dụng hoặc liên quan. Nếu sáng chế được sử dụng hoặc có liên quan tới nhiều lĩnh vực thì phải chỉ ra tất cả các lĩnh vực đó. Các lĩnh vực nêu trên phải phù hợp với kết quả phân loại sáng chế;

(iii) Tình trạng kỹ thuật của sáng chế: tình trạng kỹ thuật thuộc lĩnh vực sử dụng sáng chế tại thời điểm nộp đơn (các đối tượng tương tự đã biết (nếu có)). Nếu không có thông tin về tình trạng kỹ thuật của sáng chế thì phải ghi rõ điều này;

(iv) Mục đích của sáng chế: cần chỉ rõ mục đích mà sáng chế cần đạt được hoặc nhiệm vụ (vấn đề) mà sáng chế cần giải quyết

(v) Bản chất kỹ thuật của sáng chế: bản chất của đối tượng cần bảo hộ,

(vi) Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có);

(vii) Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế:

(viii) Ví dụ thực hiện sáng chế (nếu có):

(ix) Những lợi ích (hiệu quả) có thể đạt được (nếu có và nếu chưa nêu trong phần bản chất kỹ thuật của sáng chế)”

Trên đây là các nội dung tư vấn về vấn đề có được thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn không để Quý khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

 

bttop