SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Dịch vụ pháp lý về Sở hữu trí tuệ là một trong những lĩnh vực thế mạnh của Luật Huy Thành. Với đội ngũ Luật sư kinh nghiệm, chuyên sâu sẽ hỗ trợ tốt nhất cho Quý Khách hàng trong quá trình đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của mình.

Quyền nhân thân đối với tác phẩm

Quyền nhân thân đối với tác phẩm

Quyền nhân thân đối với tác phẩm được pháp luật quy định như thế nào?

12/02/2019


Đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả

Đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả

Đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả được pháp luật quy định như thế nào?

30/01/2019


Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian

Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian

Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian được pháp luật quy định như thế nào?

29/01/2019


Quyền tác giả đối với chương trình máy tính

Quyền tác giả đối với chương trình máy tính

Quyền tác giả đối với chương trình máy tính được pháp luật quy định như thế nào?

29/01/2019


Quyền tác giả đối với tác phẩm bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ

Quyền tác giả đối với tác phẩm bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ

Quyền tác giả đối với bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ được pháp luật quy định như thế nào?

29/01/2019


Quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc

Quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc

Quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc được pháp luật quy định như thế nào?

29/01/2019


Quyền tác giả đối với tác phẩm nhiếp ảnh

Quyền tác giả đối với tác phẩm nhiếp ảnh

Quyền tác giả đối với tác phẩm nhiếp ảnh được pháp luật quy định như thế nào?

29/01/2019


Quyền tác giả đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng

Quyền tác giả đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng

Quyền tác giả đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng được pháp luật quy định như thế nào?

29/01/2019


Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh

Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh

Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh được pháp luật quy định như thế nào?

29/01/2019


Quyền tác giả đối với tác phẩm sân khấu

Quyền tác giả đối với tác phẩm sân khấu

Quyền tác giả đối với tác phẩm sân khấu được pháp luật quy định như thế nào?

29/01/2019


Quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc

Quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc

Quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc được pháp luật quy định như thế nào?

29/01/2019


Quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí

Quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí

Quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí được pháp luật quy định như thế nào?

29/01/2019


Quyền tác giả đối với bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác

Quyền tác giả đối với bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác

Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác là gì? Quyền tác giả đối với bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác được pháp luật quy định như thế nào?

29/01/2019


Thế nào là tác phẩm thể hiện dưới dạng ký tự khác?

Thế nào là tác phẩm thể hiện dưới dạng ký tự khác?

Tác phẩm thể hiện dưới dạng ký tự khác được pháp luật quy định như thế nào?

28/01/2019


Trường hợp không được công nhận là đồng tác giả?

Trường hợp không được công nhận là đồng tác giả?

Anh A viết tiểu thuyết về Thần thoại Hy Lạp, tôi có cung cấp cho anh A một số tài liệu, hình ảnh liên quan đến chủ đề này. Vậy sau khi A hoàn thiện tác phẩm, tôi có được coi là đồng tác giả với A không?

28/01/2019


Thế nào là đồng tác giả?

Thế nào là đồng tác giả?

Tác giả là ai? Thế nào là đồng tác giả? Đồng tác giả được pháp luật quy định như thế nào?

28/01/2019


Trách nhiệm và nội dung quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan

Trách nhiệm và nội dung quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan

Trách nhiệm và nội dung quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan được pháp luật quy định như thế nào?

28/01/2019


Chính sách của Nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan

Chính sách của Nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan

Chính sách của Nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan được pháp luật quy định như thế nào?

28/01/2019


QUYỀN CỦA NHÀ SẢN XUẤT GHI ÂM, GHI HÌNH

QUYỀN CỦA NHÀ SẢN XUẤT GHI ÂM, GHI HÌNH

Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có quyền gì?

13/04/2018


CÁC LOẠI HÌNH TÁC PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

CÁC LOẠI HÌNH TÁC PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Có những loại hình tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả?

13/04/2018


bttop