SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Dịch vụ pháp lý về Sở hữu trí tuệ là một trong những lĩnh vực thế mạnh của Luật Huy Thành. Với đội ngũ Luật sư kinh nghiệm, chuyên sâu sẽ hỗ trợ tốt nhất cho Quý Khách hàng trong quá trình đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của mình.

CÁ NHÂN TỔ CHỨC TƯ VẤN, DỊCH VỤ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN PHẢI ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN GÌ?

CÁ NHÂN TỔ CHỨC TƯ VẤN, DỊCH VỤ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN PHẢI ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN GÌ?

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan khi hoạt động phải tuân thủ những điều kiện gì ?

10/04/2018


TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TẬP THỂ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN KHI HOẠT ĐỘNG PHẢI TUÂN THỦ NHỮNG ĐIỀU KIỆN GÌ?

TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TẬP THỂ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN KHI HOẠT ĐỘNG PHẢI TUÂN THỦ NHỮNG ĐIỀU KIỆN GÌ?

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan khi hoạt dộng phải tuân thủ những điều kiện gì ?

10/04/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP?

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP?

Tôi muốn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Vậy thủ thục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

10/04/2018


HIỆU LỰC CỦA BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ?

HIỆU LỰC CỦA BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ?

Tôi đã được cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế . Vậy, hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế là bao lâu?

10/04/2018


QUYỀN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU ?

QUYỀN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU ?

Công ty tôi buôn bán bánh kẹo mang nhãn hiệu Hoa Hồng Đỏ do xưởng ông H sản xuất và chúng tôi muốn bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa đối với các loại bán bánh kẹo mang nhãn hiệu Hoa Hồng Đỏ. Vậy chúng tôi có quyền đăng ký báo hộ nhãn hiệu không?

10/04/2018


QUYỀN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỐI VỚI CHỈ DẪN ĐỊA LÝ?

QUYỀN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỐI VỚI CHỈ DẪN ĐỊA LÝ?

Công ty tôi sản xuất nước mắm và muốn bảo hộ chỉ dẫn địa lý trên sản phẩm. Vậy chúng tôi có quyền đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý không?

10/04/2018


ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI BÍ MẬT KINH DOANH?

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI BÍ MẬT KINH DOANH?

Điều kiện để bảo hộ bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật?

10/04/2018


ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ?

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ?

Điều kiện để bảo hộ tên thương mại theo quy định của pháp luật?

10/04/2018


ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ TÊN THƯƠNG MẠI ?

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ TÊN THƯƠNG MẠI ?

Hiện nay công ty chúng tôi đang muốn đăng ký bảo hộ tên thương mại cho sản phẩm của công ty. Tôi muốn nhờ luật sư tư vấn về các điều kiện để bảo hộ tên thương mại theo quy định của pháp luật?

10/04/2018


NỘI DUNG GIẤY ỦY QUYỀN ĐẠI DIỆN TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

NỘI DUNG GIẤY ỦY QUYỀN ĐẠI DIỆN TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

Giấy ủy quyền  đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp bao gồm những nội dung gì?

10/04/2018


ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ?

ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ?

Đơn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý có những yêu cầu gì?

10/04/2018


ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU?

ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU?

Tôi muốn đăng ký sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Vậy, đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có những yêu cầu gì, có cần quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể không?

10/04/2018


ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP?

ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP?

Tôi muốn đăng ký sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp. Vậy, đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp có những yêu cầu gì?

10/04/2018


ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ?

ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ?

Tôi muốn đăng ký sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Vậy, đơn đăng ký bảo hộ sáng chế có những yêu cầu gì?

10/04/2018


HỦY BỎ HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ?

HỦY BỎ HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ?

Tôi muốn sửa đổi văn bằng bảo hộ. Vậy, việc sửa đổi có làm cho hiệu lực văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ không?

10/04/2018


CHẤM DỨT HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ?

CHẤM DỨT HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ?

Tôi đã được cấp Bằng độc quyền qáng sáng chế. Vậy, trong trường hợp nào thì chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ?

10/04/2018


HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH ĐƯỢC LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH ĐƯỢC LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Những hành vi nào bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh?

09/04/2018


HÀNH VI XÂM PHẠM ĐỐI VỚI BÍ MẬT KINH DOANH?

HÀNH VI XÂM PHẠM ĐỐI VỚI BÍ MẬT KINH DOANH?

Những hành vi nào bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh?

09/04/2018


HÀNH VI XÂM PHẠM ĐỐI VỚI TÊN THƯƠNG MẠI?

HÀNH VI XÂM PHẠM ĐỐI VỚI TÊN THƯƠNG MẠI?

Những hành vi nào bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với tên thương mại?

09/04/2018


QUYỀN NGĂN CẤM NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG BÍ MẬT KINH DOANH

QUYỀN NGĂN CẤM NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG BÍ MẬT KINH DOANH

Tôi được cấp văn bằng bảo hộ đối với bí mật kinh doanh. Vậy có phải tôi có quyền cấm người khác sử dụng bí mật kinh doanh trong mọi trường hợp không?

09/04/2018


bttop