SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Dịch vụ pháp lý về Sở hữu trí tuệ là một trong những lĩnh vực thế mạnh của Luật Huy Thành. Với đội ngũ Luật sư kinh nghiệm, chuyên sâu sẽ hỗ trợ tốt nhất cho Quý Khách hàng trong quá trình đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của mình.

BẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ CUỘC BIỂU DIỄN ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

BẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ CUỘC BIỂU DIỄN ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Tôi là chủ đầu tư cho một cuộc biểu diễn. Vậy tôi được bảo hộ những quyền liên quan nào đối với cuộc biểu diễn đó?

12/04/2018


BẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NGƯỜI BIỂU DIỄN ĐỒNG THỜI LÀ CHỦ ĐẦU TƯ CUỘC BIỂU DIỄN ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

BẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NGƯỜI BIỂU DIỄN ĐỒNG THỜI LÀ CHỦ ĐẦU TƯ CUỘC BIỂU DIỄN ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Tôi là người biểu diễn đồng thời là chủ đầu tư cho một cuộc biểu diễn. Vậy tôi được bảo hộ những quyền liên quan nào đối với cuộc biểu diễn đó?

12/04/2018


CHỦ SỞ HỮU QUYỀN LIÊN QUAN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG NHỮNG QUYỀN GÌ?

CHỦ SỞ HỮU QUYỀN LIÊN QUAN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG NHỮNG QUYỀN GÌ?

Tôi là chủ sở hữu và muốn chuyển nhượng quyền liên quan . Vậy chủ sở sở quyền liên quan được chuyển nhượng những quyền gì?

12/04/2018


CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG NHỮNG QUYỀN GÌ?

CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG NHỮNG QUYỀN GÌ?

Tôi là chủ sở hữu và muốn chuyển nhượng quyền tác giả. Vậy chủ sở sở quyền tác giả được chuyển nhượng những quyền gì?

12/04/2018


CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ LÀ CÁC ĐỒNG TÁC GIẢ CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?

CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ LÀ CÁC ĐỒNG TÁC GIẢ CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?

Tôi và hai người bạn cùng sáng tác một sản phẩm âm nhạc.  Vậy ai là chủ sở hữu quyền tác giả và nếu chủ sở hữu quyền tác giả là đồng tác giả có những quyền gì?

12/04/2018


CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM KHUYẾT DANH CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?

CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM KHUYẾT DANH CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?

Công ty A quản lý nhiều tác phẩm khuyết danh. Vậy công ty A có phải là chủ sở hữu quyền tác giả không và chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm có những quyền gì?

12/04/2018


CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ LÀ NGƯỜI THỪA KẾ CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?

CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ LÀ NGƯỜI THỪA KẾ CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?

Bố tôi là một họa sỹ, sau khi mất, trong di chúc của ông có viết để cho tôi thừa kế tất cả những tác phẩm của ông. Vậy tôi có phải là chủ sở hữu quyền tác giả các tác phẩm của bố tôi không và chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế có những quyền gì?

12/04/2018


CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ LÀ TỔ CHỨC CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?

CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ LÀ TỔ CHỨC CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?

Anh A là nhân viên của công ty X, anh A có nhiệm vụ là phải sản xuất các video hoạt hình. Vậy công ty X có là chủ sở hữu quyền tác giả các tác phẩm của anh A không và chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức có những quyền gì?

12/04/2018


HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN, DỊCH VỤ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN?

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN, DỊCH VỤ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN?

Hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan?

10/04/2018


HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TẬP THỂ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN?

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TẬP THỂ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN?

Hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan?

10/04/2018


CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN?

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN?

Trường hợp nào được cấp lại giấy Chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan?

10/04/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN?

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN?

Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan?

10/04/2018


ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN LÀ GÌ?

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN LÀ GÌ?

Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là gì?

10/04/2018


ĐƠN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN CẦN NHỮNG GIẤY TỜ GÌ?

ĐƠN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN CẦN NHỮNG GIẤY TỜ GÌ?

Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm những giấy tờ gì?

10/04/2018


NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN?

NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN?

Thế nào là chuyển quyền tác giả, quyển liên quan. Hợp đồng chuyển quyền tác giả, quyền liên quan có những nội dung gì?

10/04/2018


ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ NHÃN HIỆU LÀ GÌ?

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ NHÃN HIỆU LÀ GÌ?

Hiện nay công ty chúng tôi đang muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm của công ty. Tôi muốn nhờ luật sư tư vấn về các điều kiện để bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của pháp luật?

10/04/2018


ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ THIẾT KẾ BỐ TRÍ LÀ GÌ?

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ THIẾT KẾ BỐ TRÍ LÀ GÌ?

Hiện nay công ty chúng tôi đang muốn đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí cho sản phẩm điện tử của công ty. Tôi muốn nhờ luật sư tư vấn về các điều kiện để bảo hộ đối với thiết kế bố trí theo quy định của pháp luật?

10/04/2018


ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ?

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ?

Điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế là gì?

10/04/2018


ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ?

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ?

Hiện nay công ty chúng tôi đang muốn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho hàng hóa của công ty. Tôi muốn nhờ luật sư tư vấn về các điều kiện để bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo quy định của pháp luật?

10/04/2018


QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ?

QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ?

Quyền sở hữu công nghiệp là gì?

10/04/2018


bttop