Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

19/02/2019

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan được pháp luật quy định như thế nào?

Chào bạn, về vấn đề Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan là gì, Tổng đài tư vấn luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

(Ảnh minh họa: Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan là gì?)

Điều 42. Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan. Nghị định 22/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.         

“Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật sở hữu trí tuệ thực hiện đúng phạm vi, chức năng hoạt động và hợp đồng ủy quyền giữa chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan và tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan về việc quản lý một quyền hoặc một nhóm quyền cụ thể.”

Trên đây là các nội dung tư vấn Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan là gì? để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop