Quyền yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ

14/02/2020

Tôi nộp đơn đăng ký sáng chế và được cấp Bằng độc quyền sáng chế. Tuy nhiên tôi phát hiện Bằng độc quyền sáng chế có một sai sót lên quan đến địa chỉ của tôi. Luật sư cho tôi hỏi tôi có quyền yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ không?

Chào bạn về vấn đề sửa đổi văn bằng bảo hộ do có sai sót mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 97 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về sửa đổi văn bằng bảo hộ:

“1. Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí:

a) Thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và địa chỉ của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ;

(ảnh minh họa: quyền yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ)

b) Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý; sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

2. Theo yêu cầu của chủ văn bằng bảo hộ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sửa chữa những thiếu sót trong văn bằng bảo hộ do lỗi của cơ quan đó. Trong trường hợp này, chủ văn bằng bảo hộ không phải nộp phí, lệ phí.

3. Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thu hẹp phạm vi quyền sở hữu công nghiệp; trong trường hợp này, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tương ứng phải được thẩm định lại về nội dung và người yêu cầu phải nộp phí thẩm định nội dung”.

Như vậy, theo quy định về sửa đổi văn bằng bảo hộ, khi có thiếu sót liên quan đến tên và địa chỉ của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ thì chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin đó trên văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí. Trường hợp sai sót do lỗi của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thì chủ văn bằng bảo hộ không phải nộp phí.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop