MẪU ĐƠN YÊU CẦU PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP DÀNH CHO CHỦ NỢ

18/05/2018

Dưới đây là mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Doanh nghiệp Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

--------------------

……….., ngày .… tháng …. năm……..

ĐƠN YÊU CẦU

MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP     

                                       (dành cho chủ nợ)                                       

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau

 

Người yêu cầu:

Họ và tên:………………………………………………………………………....

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản:

Tên doanh nghiệp, hợp tác xã:……………………………………………………

Trụ sở:………………………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:……………………………………………………

 

Nội dung:

- Các khoản nợ đến hạn:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Quá trình đòi nợ:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………           

                                                                                Người yêu cầu

                                                                (Ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ và tên)

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop