MẪU ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

18/05/2018

Dưới đây là mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Doanh nghiệp Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

--------------------

............, ngày ........... tháng ............ năm ...............

ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

( Đối với người lao động)

Kính gửi: Toà án nhân dân ..........................................................................

 

Họ và tên người làm đơn: ............................................................................

 

Địa chỉ: .........................................................................................................

 

Tên của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản:

 

Địa chỉ:.........................................................................................................

 

Số tháng nợ tiền lương, tổng số nợ tiền lương và các khoản nợ khác mà doanh nghiệp, hợp tác xã không trả được cho người lao động.

 

Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.

 

Những giấy tờ,tài liệu phải nộp kèm theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản gồm:

 

- Văn bản chứng minh người làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là người lao động hiện đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã;

 

- Giấy xác nhận của doanh nghiệp, hợp tác xã về số tháng nợ tiền lương và các khoản nợ khác mà doanh nghiệp, hợp tác xã không trả cho người lao động;

 

- Văn bản người lao động cử người đại diện nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, hoặc văn bản cử người đại diện công đoàn nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản...

                                                      

 Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop