MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN

24/05/2018

Khi một người lao động ký kết Hợp đồng cá nhân với người sử dụng lao động nước ngoài thì cần tiến hành thủ tục đăng ký hợp đồng cá nhân với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Hợp đồng cá nhân phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc. Dưới đây là mẫu đơn đăng ký Hợp đồng cá nhân để Quý Khách hàng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố)…............................................................................................................

1. Tên tôi là:....................................................................................................................................................................................................

2. Ngày sinh:……..; Chứng minh nhân dân số:…........………; ngày cấp: ………………………….., do ........................................... cấp;

3. Địa chỉ thường trú:...................................................................................................................................................................

- Số điện thoại:.............................................................................................................................................................................

4. Trình độ học vấn:.....................................................................................................................................................................

5. Nghề nghiệp:............................................................................................................................................................................

6. Đơn vị công tác:.......................................................................................................................................................................

7. Địa chỉ người thân khi cần liên hệ:..........................................................................................................................................

Đăng ký Hợp đồng cá nhân đi làm việc tại……………… ký ngày…… tháng…… năm…… với………. (tên người sử dụng lao động), địa chỉ:.........................................................................................................................................................................................

- Ngành nghề làm việc ở nước ngoài:...........................................................................................................................................

- Thời hạn hợp đồng:.....................................................................................................................................................................

- Mức lương cơ bản:......................................................................................................................................................................

- Thời gian dự kiến xuất cảnh:.......................................................................................................................................................

- Hồ sơ gồm có:

+ Đơn đăng ký Hợp đồng cá nhân

+ Hợp đồng lao động (bản sao có bản dịch tiếng Việt có xác nhận của tổ chức dịch thuật)

+ Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức).

Tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nước đến làm việc, chịu trách nhiệm hoàn toàn về hợp đồng mà tôi đã ký, các chi phí và mọi sự rủi ro; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của công dân theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài./.

                                                                    ……, ngày… tháng… năm…..
                                                                      Người đăng ký  
                                                               (
Ký tên, ghi rõ họ tên)

Trên đây là các nội dung tư vấn của Luật Huy Thành để Quý khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Trân trọng!

bttop