TƯ VẤN HÌNH SỰ

Tư vấn Luật Hình sự, tham gia bảo vệ, bào chữa, cho các bị can, bị hại là thế mạnh hàng đầu của Luật Huy Thành. Quý Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả nhất khi được Luật Huy Thành hỗ trợ pháp lý.

Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự

Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự

Người phạm tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự sẽ bị xử lý như thế nào theo Bộ Luật hình sự năm 2015? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

27/04/2020


Tội vi phạm quy định về sử dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự

Tội vi phạm quy định về sử dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự

Tội vi phạm quy định về sử dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự có thể bị xử lý như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

27/04/2020


Tội vi phạm quy định về bảo vệ

Tội vi phạm quy định về bảo vệ

Theo quy định pháp luật hiện hành, khung hình phạt có thể áp dụng đối với người có hành vi phạm tội vi phạm quy định về bảo vệ là gì? Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

27/04/2020


Tội vi phạm quy định về trực ban, trực chiến, trực chỉ huy

Tội vi phạm quy định về trực ban, trực chiến, trực chỉ huy

Khung hình phạt đối với tội vi phạm quy định về trực ban, trực chiến, trực chỉ huy được quy định như thế nào? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

27/04/2020


Tội báo cáo sai theo Bộ luật hình sự 2015

Tội báo cáo sai theo Bộ luật hình sự 2015

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về tội báo cáo sai theo quy định Bộ Luật hình sự 2015 để các Quý khách hàng tham khảo.

27/04/2020


Tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự

Tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự

Luật sư cho tôi hỏi, khung hình phạt đối với tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự được quy định như thế nào?

27/04/2020


Tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác quân sự

Tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác quân sự

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác quân sự theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

27/04/2020


Tội bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm nhiệm vụ trong chiến đấu

Tội bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm nhiệm vụ trong chiến đấu

Theo quy định pháp luật hiện hành, người phạm tội bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm nhiệm vụ trong chiến đấu sẽ bị xử lý như thế nào? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

27/04/2020


Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh

Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh

Tôi đang có vướng mắc về việc xử lý tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh được quy định như thế nào? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

27/04/2020


Tội vi phạm quy định về giam giữ

Tội vi phạm quy định về giam giữ

Theo quy định pháp luật hiện hành, người có hành vi phạm tội vi phạm quy định về giam giữ sẽ phải chịu hình phạt ra sao? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

27/04/2020


Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử

Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử

Những người có hành vi phạm tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử sẽ bị xử lý như thế nào? Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

27/04/2020


Tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản

Tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản

Luật sư cho tôi hỏi, khung hình phạt có thể áp dụng đối với người phạm tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản được quy định như thế nào?

27/04/2020


Tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác trong việc khai báo, cung cấp tài liệu

Tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác trong việc khai báo, cung cấp tài liệu

Tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác trong việc khai báo, cung cấp tài liệu được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

27/04/2020


Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ, giam người trái pháp luật

Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ, giam người trái pháp luật

Luật sư cho tôi hỏi về khung hình phạt đối với người có hành vi phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ, giam người trái pháp luật được quy định như thế nào?

25/04/2020


Tội bức cung theo Bộ luật hình sự 2015

Tội bức cung theo Bộ luật hình sự 2015

Trên thực tế hiện nay, có nhiều trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng sử dụng những biện pháp trái pháp luật để hỏi cung hoặc buộc người khác khai thông tin liên quan đến vụ án. Đây là hành vi pháp luật nghiêm cấm và có thể bị xử lý hình sự. Vậy tôi muốn hỏi, khung hình phạt cho tội bức cung quy định thế nào?

25/04/2020


Tội ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái pháp luật

Tội ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái pháp luật

Hiện có nhiều người lợi dụng mối quan hệ gây ảnh hưởng éo buộc người có thẩm quyền làm quy định, đặc biệt là trong hoạt động tư pháp. Việc này gây ra hệ lụy lớn, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người khác. Vậy pháp luật quy định như thế nào về tội ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái pháp luật?

25/04/2020


Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi

Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi

Theo quy định pháp luật hiện hành, tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi sẽ bị xử lý ra sao? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

21/04/2020


Tội vô ý làm lộ bí mật công tác

Tội vô ý làm lộ bí mật công tác

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về tội vô ý làm lộ bí mật công tác theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

21/04/2020


Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi

Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi

Hiện nay, vấn đề lạm dung quyền hạn vì mục đích trục lợi đang làm một vấn đề nhức nhối. Vậy hình phạt đối với tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi được quy định như thế nào?

21/04/2020


Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

21/04/2020


bttop