MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THEO THỦ TỤC TÁI THẨM

15/05/2018

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

--------- *** ----------

                                                                      ................., ngày ...... tháng ...... năm 20….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

XEM XÉT THEO THỦ TỤC TÁI THẨM

Đối với Bản án (Quyết định) ……… số …….. ngày ……. tháng ………. Năm……….

Của Tòa án Nhân dân ……………………………..

 

Kính gửi:    ………………………………………………………………………………….

Họ tên người đề nghị:  ……………………………………………………………………...

Nơi cư trú …………………………………………………………………………….……..

Là: …………………………………………………………………………….…………….

Trong vụ việc ……………………………………………………........................................

Đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm Bản án (Quyết định)……………………………....

Số ……… ngày ..... tháng …. năm………. của Tòa án nhân dân ……………………….đã có hiệu lực pháp luật.

Lý do đề nghị: ……………………………………………………………………………..

Yêu cầu của người đề nghị: ………………………………………………………………..

Kèm theo đơn là các tài liệu, chứng cứ sau đây:

Bản sao Bản án (Quyết định)……………………………………………………..

Số ……… ngày ..... tháng …. năm………. của Tòa án nhân dân ……………………….

………………………………………………………………………………………

Tôi xin chân thành cảm ơn!


      NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop