Mẫu đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

03/04/2019

Dưới đây là Mẫu đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Luật Huy Thành cung cấp cho khách hàng tham khảo. Liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 để biết thêm những mẫu đơn trong lĩnh vực dân sự.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........., ngày......tháng........ năm ..........

ĐƠN YÊU CẦU

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

                          Kính gửi: Tòa án nhân dân ............................................................................................

Tên tôi là: ..........................................................Sinh năm:......................................................................

CMND số ........................cấp ngày .......................... nơi cấp..................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................................................

Điện thoại: ...............................................................................................................................................

Là (nguyên đơn/bị đơn/người có quyền, nghĩa vụ liên quan).................................

trong vụ án dân sự..............................................................................số....... ngày.... tháng .... năm......... được Tòa án nhân dân........................................thụ lý giải quyết.

Nội dung tranh chấp:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời:

Từ nội dung trình bày trên, xét thấy cần thiết phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời:...................................................................................................................

Vì vậy, căn cứ Khoản 1 Điều 111 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về quyền của đương sự, kính đề nghị Tòa án áp dụng khoản ..... Điều 114 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 ra quyết định: ....................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kính mong Quý tòa xem xét, chấp thuận nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                                                            Người làm đơn

 

Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop