Mẫu đơn xin sao lục bản án, quyết định mới nhất

03/04/2019

Dưới đây là Mẫu đơn xin sao lục bản án, quyết định mới nhất do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi, chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------

................, ngày ………..tháng……… năm…………….

 

ĐƠN XIN SAO LỤC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH

                                                                      

                                                                   Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN ………………………………………

 

 

Tôi ký tên dưới đây là: ………………………….sinh năm:………giới tính:……………………………...…

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………..…

Nơi ở hiện tại:…………………………………………………………………………………….

Tôi là (nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan) …………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

trong vụ…………………………………………………………………….đã được Tòa án nhân dân …………………………………………..giải quyết tại bản án, quyết định số ………/HSST ngày …….tháng……..năm………………………………………………………………………………………..

 

Tôi đề nghị Tòa án cho tôi được sao lục ………..bản án, quyết định nêu trên để tiện việc sử dụng.

 

              Gửi kèm theo:                                                                                                                                           NGƯỜI LÀM ĐƠN

          -Bản pho to CMND                                                                                                                                   (Ký tên và ghi rõ họ tên)                          

                    

Trên đây là các nội dung tư vấn về Mẫu đơn xin sao lục bản án, quyết định mới nhất để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.                                                                        

bttop