MẪU ĐƠN MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

16/05/2018

Dưới đây là mẫu đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

                                                                      ................., ngày ...... tháng ...... năm 20….

 

ĐƠN XIN MIỄN TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

       

  Kính gởi:          -  TÒA ÁN NHÂN DÂN.....................................................................

                         -  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN .........................................................

  

Tôi tên: ........ …………………….., Sinh năm .....................................................


Địa chỉ tại:.......................................................................................................


CMND số: ……………………........cấp ngày:……/…./20….. tại............................

 

Là bị cáo trong vụ án..............................………………… đã bị truy tố theo cáo trạng số:..................ngày......................và sẽ bị xét xử vào ngày …….. tại Tòa sơ thẩm Tòa Án Nhân Dân..............

 

Tôi xin trình bày như sau: .......................................................................................................................................................................

Vì ........................... nên tôi đã có những sai sót và những vi phạm trong thời gian qua. Kết quả là tôi sẽ phải ra Tòa để chịu xét xử vào ngày.........sắp tới.

Dù tôi biết là mình có lỗi và rất ăn năn về lỗi lầm này, nhưng thật sự tôi không cố ý phạm tôi, tôi không vì động cơ cá nhân khi vi phạm. Ngoài ra, mọi hậu quả đều đã được khắc phục hoàn toàn và ………………………có văn bản xin xem xét cho trường hợp của tôi.

 Tôi làm đơn này thỉnh cầu quý Tòa và quý Viện xem xét cho tôi được miễn trách nhiệm hình sự đối với các sai phạm của tôi trong phiên tòa sắp tới.

Tôi xin cam kết ...................................
Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

(Ký tên)

Trên đây là các nội dung tư vấn về mẫu đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop