Mẫu đơn yêu cầu Tòa án tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ mới nhất

03/04/2019

Dưới đây là Mẫu đơn yêu cầu Tòa án tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ mới nhất của Luật Huy Thành cung cấp cho quy khách tham khảo, những mẫu đơn trong lĩnh vực dân sự khác mời quý khách gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 để biết thêm chi tiết.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

.............,  Ngày........... tháng........năm...........

ĐƠN YÊU CẦU

(v/v: Yêu cầu Tòa án tiến ành xem xét, thẩm định tại chỗ)

                                   Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN......................................................................................................................

Tôi ký tên dưới đây là: ................................................ Sinh năm:.....................................................................................................................

Số CMND: ............................... cấp ngày:.............................. do công an: .......................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:............................................................................................................................................................................................

Nơi ở hiện tại:......................................................................................................................................................................................................

Tôi là nguyên đơn (bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan) trong vụ án: tranh chấp về...................................................................

Nay tôi làm đơn này xin yêu cầu Tòa án nhân dân.............................. tiến hành xem xet, thâm định tại chỗ đối với:..........................................................................

(ghi rõ tên gọi, địa điểm, địa chỉ hoặc các thông tin cụ thể về tài sản tranh chấp, tài sản khác có liên quan đến tranh chấp cần xem xét, thẩm định)

Lý do:..................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                    NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop