Mẫu đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự mới nhất

03/04/2019

Dưới đây là Mẫu đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự do Luật Huy Thành cung cấp để quý khách tham khảo, những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực dân sự, mời quy khách gọi đến Tổng đài tư vấn luật miễn phí 1900 6179 để biết thêm chi tiết.

Mẫu số 01-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

............., ngày ......... tháng ......... năm............

ĐƠN YÊU CẦU
GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: …………………………………..)

                                                   Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN…………………

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: ..........................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Số điện thoại (nếu có): …………………………..; Fax (nếu có):..........................................

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ...............................................................................................

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân..........................................................
việc như sau:

- Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: ...................................................................

.............................................................................................................................................

- Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên:

.............................................................................................................................................

- Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:

............................................................................................................................................

- Các thông tin khác (nếu có):..................................................................................…...

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu:

1. ........................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................

Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

        

                                                                                                                                                                           NGƯỜI YÊU CẦU

 

Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop