KIẾN THỨC THUẾ TÀI CHÍNH

Lĩnh vực Pháp luật Thuế rất rộng lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Thuế để Quý Khách hàng tham khảo.

QUYỀN HẠN CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

QUYỀN HẠN CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Quy định của pháp luật hiện hành về quyền hạn của Tổng kiểm toán Nhà nước.

19/09/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Tổng Kiểm toán nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước. Do đó, trách nhiệm của Tổng kiểm toán rất quan trọng và đã được quy định cụ thể.

19/09/2018


TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Tôi đang có băn khoăn về tổng kiểm toán nhà nước mong được Luật sư giải đáp về đối tượng này được quy định như nào?

19/09/2018


QUYỀN HẠN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

QUYỀN HẠN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quyền hạn của Kiểm toán Nhà nước theo pháp luật hiện hành.

19/09/2018


NHIỆM VỤ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

NHIỆM VỤ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Theo quy định pháp luật mới nhất thì nhiệm vụ của kiểm toán Nhà nước là gì?

19/09/2018


CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG LĨNH VỰC KIỂM TOÁN

CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG LĨNH VỰC KIỂM TOÁN

Ở mỗi nghành luật sẽ có những hành vi nhất định bị nghiêm cấm và Luật Kiểm toán nhà nước cũng vậy. Vậy các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực kiểm toán gồm những hành vi nào?

19/09/2018


GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA BÁO CÁO KIỂM TOÁN

GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi sau khi được phát hành thì giá trị pháp lý của báo cáo Kiểm toán như thế nào?

19/09/2018


CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì chuẩn mực kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?

19/09/2018


THỦ TỤC THỰC HIỆN ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC THỰC HIỆN ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179 về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

07/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ ĐỐI VỚI ĐẠI LÝ THUẾ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ ĐỐI VỚI ĐẠI LÝ THUẾ

Thủ tục Đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với Đại lý thuế theo quy định pháp luật hiện hành?

03/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế?  

03/08/2018


ĐƠN VỊ TÍNH SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

ĐƠN VỊ TÍNH SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

Đối với doanh nghiệp thì đơn vị tính sử dụng trong kế toán được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

01/08/2018


NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC LÀM KẾ TOÁN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC LÀM KẾ TOÁN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Luật sư cho tôi hỏi trường hợp tôi là anh ruột của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán thì có thuộc trường hợp những người không được làm kế toán theo quy định pháp luật hiện hành không?

01/08/2018


TIÊU CHUẨN, QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN

TIÊU CHUẨN, QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN

Pháp luật có quy định như thế nào về tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán?

01/08/2018


CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN KHI GIẢI THỂ, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG, PHÁ SẢN

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN KHI GIẢI THỂ, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG, PHÁ SẢN

Quy định của pháp luật hiện hành về công việc của kế toán khi giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản?

01/08/2018


CÔNG VIỆC KẾ TOÁN KHI HỢP NHẤT ĐƠN VỊ KẾ TOÁN

CÔNG VIỆC KẾ TOÁN KHI HỢP NHẤT ĐƠN VỊ KẾ TOÁN

Những công việc kế toán khi hợp nhất đơn vị kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành?

01/08/2018


CÔNG VIỆC KẾ TOÁN KHI CHIA, TÁCH ĐƠN VỊ KẾ TOÁN

CÔNG VIỆC KẾ TOÁN KHI CHIA, TÁCH ĐƠN VỊ KẾ TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi trường hợp đơn vị kế toán tại doanh nghiệp bị chia hoặc tách thì những công việc kế toán khi chia, tách đơn vị kế toán gồm những gì?

01/08/2018


BẢO QUẢN, LƯU TRỮ TÀI LIỆU KẾ TOÁN

BẢO QUẢN, LƯU TRỮ TÀI LIỆU KẾ TOÁN

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán theo quy định pháp luật mới nhất?

01/08/2018


KIỂM KÊ TÀI SẢN

KIỂM KÊ TÀI SẢN

Kiểm kê tài sản là việc cân, đong, đo, đếm số lượng; xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản, nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán.

01/08/2018


QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN KIỂM TRA KẾ TOÁN

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN KIỂM TRA KẾ TOÁN

Quy định pháp luật hiện hành về quyền và trách nhiệm của đoàn kiểm tra kế toán?

31/07/2018


bttop