Hộ kinh doanh có được xuất hóa đơn đỏ không?

14/08/2020

Tôi đang có dự định sản xuất và xuất hàng hóa cho một số công ty khác, tuy nhiên họ lại yêu cầu phải có hóa đơn đỏ. Vậy tôi muốn hỏi, nếu tôi thành lập hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh có được xuất hóa đơn đỏ không?

Chào bạn về vấn đề hộ kinh doanh cá thể có được xuất hóa đơn đỏ không mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 5 Thông tư 119/2014/TT – BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT – BTC ngày 06/11/2013, thông tư số 111/ 2013/ TT – BTC ngày 15/8/2013, thông tư số 219/2013/ TT- BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT – BTC ngày 10/01/2013, thông tư số 85/2011/TT – BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT – BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/ TT – BTC của bộ tài chính để cái cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế có quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

“2. Các loại hóa đơn:

a)  Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

(ảnh minh họa: hộ kinh doanh có được xuất hóa đơn đỏ không)

- Hoạt động vận tải quốc tế;

- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

...”

Căn cứ tại khoản 4 điều 1 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng 2013 quy định về sửa đổi điều 10. Phương pháp khấu trừ thuế như sau:

“4. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

 Điều 10: Phương pháp khấu trừ thuế

...

2. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh;

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.”

Như vậy, theo các quy định trên của pháp luật thì việc bạn thành lập hộ kinh doanh không được áp dụng phương pháp khấu trừ trực tiếp nên hộ kinh doanh không được sử dụng hóa đơn VAT ( hóa đơn đỏ). Do đó, nếu bạn muốn được xuất hóa đơn đỏ cho khách hàng thì bạn nên thành lâp doanh  nghiệp và đáp ứng các quy định trên.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề Hộ kinh doanh có được xuất hóa đơn đỏ giống như các doanh nghiệp? để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop