LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hành chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hành chính, kiến thức Luật Hành chính, Tư vấn Luật Hành chính và Văn bản Pháp luật Hành chính.

Vi phạm các quy định về mạng bưu chính công cộng

 Vi phạm các quy định về mạng bưu chính công cộng

Hành vi vi phạm các quy định về mạng bưu chính công cộng bị xử phạt hành chính bao nhiêu theo pháp luật hiện hành?

09/04/2019


Vi phạm các quy định về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

Vi phạm các quy định về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

Theo quy định pháp luật. mức xử phạt vi phạm các quy định về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính là bao nhiêu?

09/04/2019


Vi phạm các quy định về thông báo hoạt động bưu chính

Vi phạm các quy định về thông báo hoạt động bưu chính

Hành vi vi phạm các quy định về thông báo hoạt động bưu chính bị xử phạt hành chính ra sao theo pháp luật hiện hành?

09/04/2019


Hành vi tẩy xóa, sửa chữa giấy phép bưu chính

Hành vi tẩy xóa, sửa chữa giấy phép bưu chính

Luật sư cho tôi hỏi mức xử phạt hành chính đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa giấy phép bưu chính là bao nhiêu?

09/04/2019


Mua bán giấy phép bưu chính bị xử phạt thế nào?

Mua bán giấy phép bưu chính bị xử phạt thế nào?

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi mua bán giấy phép bưu chính bị xử phạt thế nào?

09/04/2019


Vi phạm các quy định về giấy phép bưu chính

Vi phạm các quy định về giấy phép bưu chính

Theo quy định pháp luật hiện hành, vi phạm các quy định về giấy phép bưu chính sẽ bị xử phạt như thế nào?

09/04/2019


Vi phạm quy định về quảng cáo thức ăn chăn nuôi

Vi phạm quy định về quảng cáo thức ăn chăn nuôi

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính khi vi phạm quy định về quảng cáo thức ăn chăn nuôi theo quy định pháp luật.

19/03/2019


Vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

Vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

Vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào theo quy định pháp luật?

19/03/2019


Vi phạm các quy định về quảng cáo giống cây trồng, giống vật nuôi

Vi phạm các quy định về quảng cáo giống cây trồng, giống vật nuôi

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm các quy định về quảng cáo giống cây trồng, giống vật nuôi?

19/03/2019


Vi phạm các quy định về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Vi phạm các quy định về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Vi phạm các quy định về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bị xử phạt hành chính như thế nào?

19/03/2019


Vi phạm các quy định về quảng cáo trang thiết bị y tế

 Vi phạm các quy định về quảng cáo trang thiết bị y tế

Luật sư cho tôi hỏi hành vi vi phạm các quy định về quảng cáo trang thiết bị y tế bị xử phạt hành chính bao nhiêu?

19/03/2019


Vi phạm các quy định về quảng cáo mỹ phẩm

Vi phạm các quy định về quảng cáo mỹ phẩm

Vi phạm các quy định về quảng cáo mỹ phẩm sẽ bị xử phạt hành chính bao nhiêu theo quy định pháp luật?

19/03/2019


Vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc

Vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính đối với vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc theo quy định pháp luật.

19/03/2019


Vi phạm quy định về biển hiệu

Vi phạm quy định về biển hiệu

Dưới đây là tư vấn của Luật huy Thành về vấn đề xử phạt hành chính vi phạm quy định về biển hiệu theo pháp luật hiện hành.

19/03/2019


Vi phạm quy định về quảng cáo trên sản phẩm in

Vi phạm quy định về quảng cáo trên sản phẩm in

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về quảng cáo trên sản phẩm in là bao nhiêu?

19/03/2019


Vi phạm quy định về quảng cáo trên báo nói, báo hình

Vi phạm quy định về quảng cáo trên báo nói, báo hình

Vi phạm quy định về quảng cáo trên báo nói, báo hình bị xử phạt hành chính ra sao theo quy định pháp luật?

19/03/2019


Vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo in

Vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo in

Theo quy định pháp luật hành vi vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo in bị xử phạt hành chính như thế nào?

19/03/2019


Vi phạm các quy định về điều kiện quảng cáo

 Vi phạm các quy định về điều kiện quảng cáo

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề vi phạm các quy định về điều kiện quảng cáo theo pháp luật hiện hành.

19/03/2019


Vi phạm các quy định về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo

Vi phạm các quy định về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo

Vi phạm các quy định về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào theo quy định pháp luật?

19/03/2019


Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh bị xử phạt bao nhiêu?

Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh bị xử phạt bao nhiêu?

Theo quy định pháp luật hiện hành việc quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh bị xử phạt bao nhiêu?

19/03/2019


bttop