LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hành chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hành chính, kiến thức Luật Hành chính, Tư vấn Luật Hành chính và Văn bản Pháp luật Hành chính.

Không được ra quyết định xử phạt hành chính trong trường hợp nào?

Không được ra quyết định xử phạt hành chính trong trường hợp nào?

Tôi đang tìm hiểu về lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính và có vướng mắc đối với vấn đề không được ra quyết định xử phạt hành chính trong trường hợp nào? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi.

11/12/2019


Hết thời hiệu xử phạt hành chính có bị xử phạt nữa không?

Hết thời hiệu xử phạt hành chính có bị xử phạt nữa không?

Tôi có hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại đã hết thời hiệu xử phạt hành chính nhưng tôi vẫn nhận được quyết định xử phạt. Luật sư cho tôi hỏi, khi hết thời hiệu xử phạt hành chính có bị xử phạt nữa không?

11/12/2019


Chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt hành chính

Chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt hành chính

Quy định của pháp luật hiện hành về việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt hành chính? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

10/12/2019


Giải trình hành vi vi phạm hành chính

Giải trình hành vi vi phạm hành chính

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc giải trình hành vi vi phạm hành chính theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

10/12/2019


Xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính

Xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính

Theo quy định pháp luật hiện hành, xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt như thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

10/12/2019


Xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính

Xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính

Việc xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính được pháp luật quy định thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

10/12/2019


Thẩm quyền xử phạt hành chính của Cục Quản lý lao động ngoài nước

Thẩm quyền xử phạt hành chính của Cục Quản lý lao động ngoài nước

Quy định của pháp luật hiện hành về thẩm quyền xử phạt hành chính của Cục Quản lý lao động ngoài nước? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

10/12/2019


Thẩm quyền xử phạt hành chính của cơ quan thi hành án dân sự

Thẩm quyền xử phạt hành chính của cơ quan thi hành án dân sự

Thẩm quyền xử phạt hành chính của cơ quan thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

10/12/2019


Thẩm quyền xử phạt hành chính của Tòa án nhân dân

Thẩm quyền xử phạt hành chính của Tòa án nhân dân

Thẩm quyền xử phạt hành chính của Tòa án nhân dân được quy định như thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

10/12/2019


Thẩm quyền xử phạt hành chính của Thanh tra

Thẩm quyền xử phạt hành chính của Thanh tra

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thẩm quyền xử phạt hành chính của Thanh tra theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

10/12/2019


Thẩm quyền xử phạt hành chính của Quản lý thị trường

Thẩm quyền xử phạt hành chính của Quản lý thị trường

Theo pháp luật hiện hành, thẩm quyền xử phạt hành chính của Quản lý thị trường được quy định như thế nào? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi.

10/12/2019


Thẩm quyền xử phạt hành chính của Cơ quan thuế

Thẩm quyền xử phạt hành chính của Cơ quan thuế

Thẩm quyền xử phạt hành chính của Cơ quan thuế được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

10/12/2019


Thẩm quyền xử phạt hành chính của Kiểm lâm

Thẩm quyền xử phạt hành chính của Kiểm lâm

Luật sư tư vấn giúp tôi về thẩm quyền xử phạt hành chính của Kiểm lâm được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

10/12/2019


Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng khi xử phạt vi phạm hành chính

Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng khi xử phạt vi phạm hành chính

Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng khi xử phạt vi phạm hành chính được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

10/12/2019


Thẩm quyền xử phạt hành chính của Hải quan

Thẩm quyền xử phạt hành chính của Hải quan

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Huy Thành về thẩm quyền xử phạt hành chính của Hải quan theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

10/12/2019


Thẩm quyền xử phạt hành chính của Cảnh sát biển

Thẩm quyền xử phạt hành chính của Cảnh sát biển

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thẩm quyền xử phạt hành chính của Cảnh sát biển theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

04/12/2019


Thẩm quyền xử phạt hành chính của Bộ đội biên phòng

Thẩm quyền xử phạt hành chính của Bộ đội biên phòng

Thẩm quyền xử phạt hành chính của Bộ đội biên phòng được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

04/12/2019


Thẩm quyền xử phạt hành chính của Công an nhân dân

Thẩm quyền xử phạt hành chính của Công an nhân dân

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thẩm quyền xử phạt hành chính của Công an nhân dân theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

04/12/2019


Thẩm quyền xử phạt hành chính của Chủ tịch Ủy bân nhân dân

Thẩm quyền xử phạt hành chính của Chủ tịch Ủy bân nhân dân

Thẩm quyền xử phạt hành chính của Chủ tịch Ủy bân nhân dân được quy định như thế nào theo pháp luât hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

04/12/2019


Các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính

Các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính

Theo quy định pháp luật hiện hành, các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính bao gồm những biện pháp nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

04/12/2019


bttop