LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hành chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hành chính, kiến thức Luật Hành chính, Tư vấn Luật Hành chính và Văn bản Pháp luật Hành chính.

Vi phạm quy định về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng

Vi phạm quy định về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng

Mức xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng theo quy định pháp luật?

16/07/2019


Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền

Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền

Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền bị xử phạt hành chính bao nhiêu theo pháp luật hiện hành?

16/07/2019


Vi phạm quy định về rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý

Vi phạm quy định về rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý

Vi phạm quy định về rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý sẽ bị xử phạt hành chính ra sao theo quy định pháp luật?

16/07/2019


Vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi

Vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm quy định về bảo vệ tiền gửi sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

16/07/2019


Vi phạm quy định về quản lý tiền tệ và kho quỹ

Vi phạm quy định về quản lý tiền tệ và kho quỹ

Mức xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về quản lý tiền tệ và kho quỹ được quy định như thế nào?

16/07/2019


Vi phạm quy định về bảo vệ tiền Việt Nam

Vi phạm quy định về bảo vệ tiền Việt Nam

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về bảo vệ tiền Việt Nam theo quy định pháp luật để Quý khách hàng tham khảo.

16/07/2019


Vi phạm quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Vi phạm quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm quy định về hoạt động thẻ ngân hàng sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

16/07/2019


Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán

Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động thanh toán theo quy định pháp luật.

16/07/2019


Vi phạm quy định về thanh toán liên ngân hàng

Vi phạm quy định về thanh toán liên ngân hàng

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm quy định về thanh toán liên ngân hàng sẽ bị xử phạt hành chính ra sao?

16/07/2019


Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng

Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng

Theo quy định pháp luật hiện hành, vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

16/07/2019


Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối

Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối theo quy định pháp luật?

16/07/2019


Vi phạm quy định về bảo vệ lợi ích hợp pháp của khách hàng vay

Vi phạm quy định về bảo vệ lợi ích hợp pháp của khách hàng vay

Mức xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về bảo vệ lợi ích hợp pháp của khách hàng vay là bao nhiêu?

16/07/2019


Vi phạm quy định về an toàn, lưu giữ thông tin tín dụng

Vi phạm quy định về an toàn, lưu giữ thông tin tín dụng

Hành vi vi phạm quy định về an toàn, lưu giữ thông tin tín dụng sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào theo quy định pháp luật?

16/07/2019


Vi phạm quy định về thu thập, xử lý thông tin tín dụng

Vi phạm quy định về thu thập, xử lý thông tin tín dụng

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm quy định về thu thập, xử lý thông tin tín dụng sẽ bị xử lý hành chính như thế nào?

16/07/2019


Vi phạm quy định về điều kiện hoạt động thông tin tín dụng

Vi phạm quy định về điều kiện hoạt động thông tin tín dụng

Hành vi vi phạm quy định về điều kiện hoạt động thông tin tín dụng sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào theo quy định pháp luật?

16/07/2019


Vi phạm quy định trong hoạt động liên ngân hàng

Vi phạm quy định trong hoạt động liên ngân hàng

Theo quy định pháp luật hiện hành, vi phạm quy định trong hoạt động liên ngân hàng sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

16/07/2019


Vi phạm quy định về cấp tín dụng

Vi phạm quy định về cấp tín dụng

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành đối với việc xử phạt vi phạm quy định về cấp tín dụng theo quy định pháp luật hiện hành.

16/07/2019


Vi phạm quy định về phát hành giấy tờ có giá

Vi phạm quy định về phát hành giấy tờ có giá

Hành vi vi phạm quy định về phát hành giấy tờ có giá sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào theo quy định pháp luật?

16/07/2019


Vi phạm quy định về nhận tiền gửi

Vi phạm quy định về nhận tiền gửi

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm quy định về nhận tiền gửi sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

16/07/2019


Vi phạm quy định về giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp

Vi phạm quy định về giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp

Theo quy định pháp luật, vi phạm quy định về giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp sẽ bị xử phạt như thế nào?

15/07/2019


bttop