Trình tự ra quyết định kỷ luật viên chức được thực hiện như thế nào?

10/06/2024

Chào luật sư, tôi là viên chức bị xử lý kỷ luật nhưng tôi không biết liệu việc xử lý kỷ luật đối với mình có được thực hiện đúng trình tự theo quy định không. Vậy xin luật sư giải đáp giúp tôi về Trình tự ra quyết định kỷ luật viên chức được thực hiện như thế nào? Cảm ơn luật sư.

Chào bạn, về vấn đề quy định về trình tự ra quyết định kỷ luật viên chức mà bạn đang thắc mắc, tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 32 Nghị định 112/2020/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi khoản 16 Điều 1 Nghị định 71/2023/NĐ-CP quy định về Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với viên chức như sau:

“1. Việc xử lý kỷ luật đối với viên chức được thực hiện theo các bước sau đây:

a) Tổ chức họp kiểm điểm;

b) Thành lập Hội đồng kỷ luật;

c) Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.”

Khoản 1 Điều 37 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định về quyết định kỷ luật viên chức như sau:

“1. Trình tự ra quyết định kỷ luật

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp, Hội đồng kỷ luật phải có kiến nghị việc xử lý kỷ luật bằng văn bản kèm theo biên bản họp Hội đồng kỷ luật và hồ sơ xử lý kỷ luật gửi cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của Hội đồng kỷ luật trong trường hợp thành lập Hội đồng kỷ luật hoặc biên bản cuộc họp kiểm điểm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không thành lập Hội đồng kỷ luật hoặc văn bản đề xuất của cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật, cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật ra quyết định kỷ luật hoặc kết luận viên chức không vi phạm.

c) Trường hợp vi phạm của viên chức có tình tiết phức tạp thì cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật quyết định kéo dài thời hạn xử lý kỷ luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.”

Như vậy, trước khi ra quyết định xử lý kỷ luật, đơn vị phải tổ chức họp kiểm điểm, thành lập hội đồng kỷ luật. Sau đó, Hội đồng kỷ luật phải có kiến nghị việc xử lý kỷ luật bằng văn bản kèm theo biên bản họp Hội đồng kỷ luật và hồ sơ xử lý kỷ luật gửi cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật. Sau khi nhận được văn bản nêu trên, cấp có thẩm quyền sẽ ra quyết định kỷ luật hoặc kết luận viên chức không vi phạm.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề Thủ tục kỷ luật đối với viên chức để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

 

 

 

bttop