VỤ VIỆC TIÊU BIỂU THU HỒI NỢ XẤU THÀNH CÔNG CỦA LUẬT HUY THÀNH

02/03/2018

Trong quá trình hoạt động và hành nghề của mình, Luật Huy Thành và Luật sư Nguyễn Văn Thành cùng các Cộng sự đã xử lý, thu hồi thành công các khoản nợ xấu, nợ khó đòi và đảm bảo được quyền lợi hợp pháp cho hàng trăm khách hàng theo yêu cầu.

Không thể kể hết những vụ việc hỗ trợ Khách hàng thu hồi nợ xấu thành công hoặc hỗ trợ pháp lý khi khách hàng bị đòi nợ; dưới đây là 10 vụ việc thu hồi nợ điển hình của Luật Huy Thành và Luật sư Nguyễn Văn Thành đã thực hiện thành công:

1. Luật Huy Thành đã đại diện theo ủy quyền, thu hồi nợ xấu và bảo đảm quyền lợi tối đa cho anh Nguyễn Đắc Hưng tại Yên Bái với số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng.

2. Luật Huy Thành đã đại diện theo ủy quyền, thu hồi nợ và bảo đảm quyền lợi tối đa cho Công ty TNHH MIDUNO Việt Nam, một doanh nghiệp có vốn đầu tư và hoạt động từ Nhật Bản với số tiền hơn 500 triệu đồng.

3. Luật Huy Thành đã đại diện theo ủy quyền, thu hồi nợ và bảo đảm quyền lợi tối đa cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hải Vân với số tiền lên đến gần 10 tỷ đồng.

4. Luật Huy Thành đã đại diện theo ủy quyền, thu hồi nợ và bảo đảm quyền lợi tối đa cho Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (Maritimebank) từ các khách hàng là tổ chức và cá nhân liên quan với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.

5. Luật Huy Thành đã thường xuyên đại diện theo ủy quyền để thu hồi nợ xấu và bảo đảm quyền lợi tối đa cho Ngân hàng Maybank Việt Nam từ các khách hàng là tổ chức và cá nhân liên quan với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.

(Luật Huy Thành là Công ty Luật đầu đầu trong lĩnh vực thu hồi nợ tại tại Việt Nam).

6. Luật Huy Thành đã đại diện theo ủy quyền để thu hồi nợ xấu và bảo đảm quyền lợi tối đa cho Công ty Allenbeng Cotton để thu hồi khoản nợ lơn từ một doanh nghiệp Dệt may tại Việt Nam.

7. Luật Huy Thành đã diện theo ủy quyền, thu hồi nợ và bảo đảm quyền lợi tối đa cho Bà Bùi Thị Tám tại Gia Lâm trong quá trình thu hồi thành công khoản nợ lên đến gần 2 tỷ đồng từ một cá nhân cùng địa phương.

8. Luật Huy Thành đã đại diện theo ủy quyền để thu hồi nợ xấu và bảo đảm quyền lợi tối đa cho Công ty CP Bao Bì Hà Nội với khoản nợ hơn 500 triệu đồng từ một doanh nghiệp khác tại Quốc Oai, Hà Nội.

9. Luật Huy Thành đã đã diện theo ủy quyền để thu hồi nợ xấu và bảo đảm quyền lợi tối đa cho Công ty Totalgaz Việt Nam với khoản nợ hơn 2 tỷ đồng từ một doanh nghiệp khác tại Từ Sơn, Bắc Ninh.

10. Luật Huy Thành đã đã diện theo ủy quyền để thu hồi nợ xấu và bảo đảm quyền lợi tối đa cho Công ty TNHH Techno Việt Nam với khoản nợ gần 1 tỷ đồng từ một doanh nghiệp khác tại Hà Nội.

Trên đây là kinh nghiệm và các vụ việc điển hình về thu hồi nợ xấu thành công của Luật Huy Thành. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY

 

 

bttop